List otwarty w sprawie strajku w CZD

LIST OTWARTY W SPRAWIE STRAJKU PIELĘGNIAREK W WARSZAWSKIM CENTRUM ZDROWIA DZIECKA ORAZ SYTUACJI POLSKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA

PODPISZ PETYCJĘ

23 maja b.r. w warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka rozpoczął się strajk personelu pielęgniarskiego. Pielęgniarki i pielęgniarze CZD domagają się zatrudnienia dodatkowych pracowników oraz podwyżek płac. Ilość personelu oraz poziom wynagrodzeń uniemożliwiają dziś skuteczną opiekę nad pacjentami. Półtoraroczny spór zbiorowy i rozmowy z dyrekcją nie doprowadziły do porozumienia, a w chwili pisania tego listu dalsze losy strajku nie są jeszcze znane.

Kolejne ekipy rządzące lekceważą narastający kryzys w służbie zdrowia, którego rezultaty będą niezwykle kosztowne dla całego społeczeństwa. Władze ignorują zapisane w art. 68 Konstytucji prawo do ochrony zdrowia oraz obowiązek zapewnienia równego dostępu do opieki medycznej. Polska służba zdrowia jest w ciągłym kryzysie i nie spełnia swoich konstytucyjnych obowiązków.

Wydatki publiczne na służbę zdrowia w Polsce są jednymi z najniższych wśród państw OECD. Kilkuletnie kolejki do zabiegów to smutna norma, a prywatyzacja przychodni i szpitali sprawia, że ważniejsze od dobra chorych staje się osiąganie zysku. Setki tysięcy osób na śmieciówkach nie mają prawa do ubezpieczenia zdrowotnego. Ta sytuacja niszczy zaufanie do państwa i zostawia chorych na pastwę wahań rynku.

Patologie w służbie zdrowia – skrajne obciążenie pracą i śmiesznie niskie zarobki – sprawiły, że średnia wieku wśród pielęgniarek i pielęgniarzy wciąż rośnie. Jawna niesprawiedliwość i systemowe ignorowanie problemów tej grupy zawodowej oznacza, że coraz więcej osób wyjeżdża za pracą do Europy Zachodniej.

W warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka każdego dnia brakuje około 70 pielęgniarek i pielęgniarzy. Podobne braki występują w całej Polsce. Kilkudziesięciogodzinne dyżury bądź obsługiwanie dwudziestu pacjentów przez jedną pielęgniarkę to zjawiska stające się standardem. Jeżeli się to nie zmieni, niedługo pielęgniarek w polskich szpitalach po prostu zabraknie.

Sytuacja, którą nagłośnił protest w Centrum Zdrowia Dziecka, wymaga podjęcia natychmiastowych kroków. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł oraz premier Beata Szydło uparcie lekceważą słuszne żądania zatrudnionych w CZD, a winę za kłopoty placówki przerzucają na poprzedników. Jest to oburzające, zwłaszcza w świetle wypowiedzi z zeszłorocznej kampanii wyborczej, kiedy polityczki i politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażali swoje poparcie dla postulatów pielęgniarek.

Wyrażamy całkowitą solidarność z walczącymi o godne warunki zatrudnienia i płacy pielęgniarkami i pielęgniarzami z warszawskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Apelujemy do rządu i pani premier o poważne potraktowanie podjętych zobowiązań. Czas, żeby opieka zdrowotna stała się jednym z priorytetów państwa. Nie możemy pozwolić na dalsze ignorowanie problemów służby zdrowia. Niezbędnym warunkiem poprawy sytuacji jest realizacja postulatów środowiska pielęgniarskiego, które szeroko popiera protest w CZD.

Dzisiejszy kryzys jest testem wiarygodności ekipy rządzącej. Teraz okaże się, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości dotrzymują obietnic, czy wycofują się z nich zaraz po wygranych wyborach. Stawka dzisiejszych wydarzeń jest jednak dużo większa. Chodzi o poziom cywilizacyjny Polski. Musimy zdecydować, czy będzie państwem z prawdziwego zdarzenia, wypełniającym obowiązki wobec społeczeństwa, czy też tworem istniejącym tylko teoretycznie. Nie pozwólmy, żeby górę wzięła druga z tych możliwości.

PODPISZ PETYCJĘ

Prof. Karol Modzelewski – historyk, demokratyczny opozycjonista w okresie PRL, senator I kadencji, laureat nagrody literackiej NIKE 2014;

Julia Kubisa – socjolożka, autorka Buntu białych czepków;

Maciej Konieczny – działacz społeczny, członek Zarządu Krajowego Partii Razem;

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – pedagożka, badaczka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem;

Józef Pinior – nauczyciel akademicki, działacz opozycji w PRL, od 2004 do 2009 poseł do Parlamentu Europejskiego, senator VIII kadencji.

Renata Dancewicz – aktorka, feministka;

Adrian Zandberg – historyk, nauczyciel akademicki, członek Zarządu Krajowego Partii Razem;

Marcelina Zawisza – specjalistka polityki społecznej, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem;

Przemysław Sadura – socjolog i publicysta. Wykłada w Instytucie Socjologii i na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego;

Prof. Monika Płatek – karnistka, nauczycielka akademicki, feministka;

Mateusz Trzeciak – działacz społeczny, członek Zarządu Krajowego Partii Razem;

Magdalena Malińska – redaktorka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem;

Cezary Miżejewski – działacz spółdzielczy, poseł na Sejm II kadencji, były wiceminister pracy;

Alicja Czubek – amerykanistka, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem;

Rafał Bakalarczyk – polityk społeczny, specjalista ds. polityki senioralnej

Weronika Samolińska – działaczka ruchu antyfaszystowskiego, członkini Zarządu Krajowego Partii Razem;

Jan Sowa – socjolog i kulturoznawca, autor „Inna Rzeczpospolita jest możliwa. Widma przeszłości, wizje przyszłości”;

Mateusz Mirys – grafik, działacz sektora pozarządowego, członek Zarządu Krajowego Partii Razem;

Tomasz Leśniak – socjolog, kandydat na prezydenta miasta z komitetu Kraków Przeciw Igrzyskom;

Michał Wybieralski – redaktor naczelny „Gazety Stołecznej”, warszawskiego dodatku do “Gazety Wyborczej”;

Grzegorz Sroczyński – dziennikarz, autor „Świat się chwieje. 20 rozmów o tym, co z nami dalej”;

Roman Kurkiewicz – dziennikarz, działacz społeczny;

Jakub Majmurek – publicysta, politolog;

Remigiusz Okraska – redaktor naczelny pisma „Nowy Obywatel” i portalu Lewicowo.pl;

Filip Springer – reportażysta i fororeporter, autor „13 pięter”;

Maciej Gdula – socjolog i publicysta, członek zespołu „Krytyki Politycznej”;

Przemysław Wielgosz – redaktor naczelny polskiego wydania miesięcznika „Le Monde diplomatique” oraz redaktor naczelny serii książkowych „Biblioteka alternatyw ekonomicznych”.