Bieszczady: Reforma systemu komunikacji autobusowej

Bieszczady: Reforma systemu komunikacji autobusowej

W powiatach leskim i bieszczadzkim komunikacja zbiorowa działa w sposób dysfunkcyjny. W wyniku komercjalizacji sieci połączeń lokalnych od transportu publicznego zostały odcięte dziesiątki miejscowości. Na dzień dzisiejszy 30,1% mieszkańców regionu jest w różnym stopniu wykluczona z możliwości korzystania z transportu zbiorowego, tzn. ich miejscowości obsługuje tygodniowo mniej niż 1 autobus dziennie, po wycofaniu się z rynku spółki Arriva ten odsetek drastycznie wzrośnie. Program reform systemu transportu zbiorowego dokonuje diagnozy obecnej sytuacji i proponuje szereg rozwiązań prowadzących do jej poprawy.

Zapraszamy do przeczytania naszego programu reformy systemu komunikacji autobusowej w Bieszczadach:


Program reform systemu transportowego:
powiaty leski i bieszczadzki (PDF)

Wykorzystano zdjęcie „Bridge Huzele” (autor: Lowdown) na warunkach CC BY-SA 3.0.