Homofobiczny atak na osoby z Razem

Homofobiczny atak na osoby z Razem

Wczoraj wieczorem członkinie i członkowie Razem, wracając z odbywającego się w Krakowie kongresu partii, w trakcie rozmowy o homoseksualności zostali napadnięci przez grupę agresywnych mężczyzn. Agresorzy najpierw obrzucili rozmawiających wyzwiskami, a potem zaatakowali ich fizycznie. Pokrzywdzone osoby schroniły się w pobliskiej kawiarni, która w związku z tym została obrzucona butelkami.

Całe to zdarzenie nie będzie zakwalifikowane tak, jak być powinno, jako pobicie i atak motywowane nienawiścią, lecz jako “zwykłe” pobicie. W polskim Kodeksie Karnym ochrona przed przestępstwami motywowanymi nienawiścią dotyczy tylko grup narodowych, etnicznych, rasowych, przynależności politycznej, wyznaniowej, światopoglądowej lub bezwyznaniowości.

Osoby LGBT nie są więc chronione, choć organizacje równościowe od dawna podkreślają, że osoby te są szczególnie narażone na akty przemocy.

Jako partia zrobimy wszystko, by w Polsce bezpiecznie czuł się każdy i każda – bez względu na orientację, płeć, kolor skóry, bezwyznaniowość czy wyznawaną religię. Domagamy się zmiany w przepisach w celu objęcia obywatelek i obywateli ochroną również ze względu na orientację seksualną!