Bez zmian w prawie do zrzeszania się

Bez zmian w prawie do zrzeszania się

Minęły dwa lata od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które miało otworzyć drogę do zakładania związków zawodowych i zrzeszania się w nich dla setek tysięcy osób pracujących na śmieciówkach. W ich interesie skargę do Trybunału złożyło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Dwa lata temu przyjęliśmy ten wyrok z wielką radością. Niestety, jak się okazało, rządowi nie spieszy się z naprawieniem prawa. Związki zawodowe osób zatrudnionych na śmieciówkach wciąż nie mają umocowania w ustawie.

Domagamy się zagwarantowania wszystkim pracownicom i pracownikom prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych. Uważamy, że dopiero wtedy można będzie mówić o pełnym zrealizowaniu – po 28 latach od upadku PRL – pierwszego postulatu MKS z 17 sierpnia 1980 roku: „Akceptacji niezależnych od partii i pracodawców wolnych związków zawodowych, wynikającej z Konwencji nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej wolności związkowych”.