Bieszczady: Wywalczyliśmy powrót pielęgniarek środowiskowych!

Bieszczady: Wywalczyliśmy powrót pielęgniarek środowiskowych!

Przez długi czas w gminie Ustrzyki Dolne, jednej z najbiedniejszych i najrzadziej zaludnionych gmin w Polsce, nie była powołana pielęgniarka środowiskowa, pomimo wyznaczonych na to środków z budżetu. Dzięki interwencji i presji członków okręgu Bieszczadzkiego, do miejscowości: Brelików, Leszczowate, Ropienka, Serednica, Stańkowa i Zawadka wróciły pielęgniarki środowiskowe.

Więcej informacji na stronie Razem Bieszczady.