Afera billboardowa PiS

Afera billboardowa PiS

Złożyliśmy doniesienia do Najwyższej Izby Kontroli i prokuratury w związku z podejrzeniem o finansowanie kampanii Prawa i Sprawiedliwości ze środków państwowych spółek. Państwo to nie własność polityków PiS!

W całej Polsce zawisły billboardy, które mają przekonać Polaków, że planowana przez PiS reforma sądownictwa jest konieczna — podaje Rzeczpospolita. Kampanię zamówiła Polska Fundacja Narodowa, której fundatorami są wielkie spółki Skarbu Państwa. Prezesem fundacji jest warszawski radny PiS-u Cezary Jurkiewicz.

Afera billboardowa PiS - wniosek do NIKW związku z tym złożyliśmy do NIK wniosek następującej treści:

Wnoszę o skontrolowanie działalności Polskiej Fundacji Narodowej w związku z doniesieniami prasowymi (Rzeczpospolita, artykuł Michała Kolanki pt.  

Rządowe billboardy zawisną w całej Polsce, http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/309069867-Rzadowe-billboardy-zawisna-w-calej-Polsce.html [dostęp 7 września 2017 roku o godzinie 9.04]), jakoby środki fundacji wykorzystywane były przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej do prowadzenia kampanii politycznej partii Prawo i Sprawiedliwość. Celem powstania fundacji była promocja i ochrona wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej oraz polskiej gospodarki w Polsce i poza jej granicami, a także kształtowanie pozytywnego odbioru społecznego inwestycji prowadzonych przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Kampania „Sprawiedliwe Sądy” przedstawiać ma założenia reformy sądownictwa zgodne ze stanowiskiem partii Prawo i Sprawiedliwość.

Fundatorami Polskiej Fundacji Narodowej jest 17 podmiotów: Enea SA, Grupa Kapitałowa Energa, Giełda Papierów Wartościowym w Warszawie SA, Grupa Azoty S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa Lotos S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen Spółka Akcyjna, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polska Grupa Zbrojeniowa SA, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, Polski Holding Nieruchomości S.A., Polskie Koleje Państwowe S.A., PKO Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, TAURON Polska Energia S.A. oraz Totalizator Sportowy. Należy zwrócić uwagę, że Skarb Państwa jest akcjonariuszem większościowym lub jednym z głównych akcjonariuszy we wszystkich wymienionych podmiotach.

Finansowanie kampanii politycznej partii rządzącej ze środków Polskiej Fundacji Narodowej może być sprzeczne z celami fundacji. Ponadto finansowanie kampanii politycznej partii politycznej nie ze środków tejże partii może być niezgodne z przepisami Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych, w szczególności art. 23a, art. 24 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 4 oraz art. 38.

Jeśli doniesienia medialne są prawdziwe, mamy do czynienia ze zwykłym złodziejstwem. PiS dostaje z budżetu dziesiątki milionów złotych rocznie na działalność partii, ma z czego uczciwie finansować kampanie polityczne. Robienie tego za pośrednictwem rzekomo niezależnej fundacji finansowanej przez państwowe spółki, całkiem poza kontrolą Państwowej Komisji Wyborczej, to skandal!