Nie możemy oszczędzać na zdrowiu!

Nie możemy oszczędzać na zdrowiu!

Popieramy protest głodowy lekarzy rezydentów! Polska opieka zdrowotna potrzebuje skokowego wzrostu wynagrodzeń, zwłaszcza wśród najgorzej wynagradzanych zawodów medycznych. Bez dobrze opłacanych ratowników, pielęgniarek i młodych lekarzy nie będziemy mieć zdrowego społeczeństwa!

Postulaty związków zawodowych profesji medycznych znajdują swoje odzwierciedlenie w programie zdrowotnym Partii Razem. Głównym celem naszego programu jest poprawa stanu zdrowia Polek i Polaków do poziomu państw wysokorozwiniętych. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości usług medycznych jest obowiązkiem państwa, które nie może tej odpowiedzialności spychać na prywatne firmy. Nie zgadzamy się, żeby logika zysku rządziła zdrowiem i życiem Polek i Polaków. Prawo do dobrej i skutecznej opieki zdrowotnej jest podstawowym prawem obywatelskim i nie może być przywilejem najbogatszych. 

Pełny program zdrowotny Partii Razem w PDF