99. rocznica powstania pierwszego rządu polskiego

99. rocznica powstania pierwszego rządu polskiego

W Lublinie uczciliśmy 99. rocznicę powstania Tymczasowego Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego i przypomnimy o jego dokonaniach. Utworzony 7 listopada 1918 roku w Lublinie rząd Daszyńskiego był pierwszą suwerenną władzą państwową odrodzonej Polski. Przez kolejne 20 lat był on punktem odniesienia dla socjalistów, demokratów i ludowców, którzy uważali jego powstanie za akt założycielski Polski demokratycznej i sprawiedliwej. Podczas obchodów pod hasłem „Niepodległość zaczęła się w Lublinie” upomnimy się o miejsce Rządu Ludowego w przestrzeni publicznej i pamięci historycznej.

Lidia Ciołkoszowa pisała 1948 roku na emigracji w Londynie: „Rząd lubelski trwał tylko kilka dni, pozostały jednak po nim osiągnięcia długotrwałe jako fakty dokonane, których w Polsce niepodległej nic i nikt obalić już nie potrafił. Były to: ustrój republikański, 8-godzinny dzień roboczy w przemyśle, handlu i rzemiośle oraz całkowite równouprawnienie kobiet.”

Pod hasłem „Niepodległość zaczęła się w Lublinie” przeszliśmy spod historycznej siedziby Rządu Ignacego Daszyńskiego pod tablicę pamięci Andrzeja Struga, a następnie pod ratusz. Podobnie jak 99 lat temu, w centrum Lublina zabrzmiały pieśni walczących o wyzwolenie narodowe i społeczne – „Gdy naród do boju”, „Warszawianka”, „Czerwony sztandar”. Pod ratuszem okolicznościowe przemówienia wygłosili przedstawiciele Partii Razem i KOD Lubelskie. Następnie w Centrum Społeczne Razem w Lublinie dla uczestników i uczestniczek obchodów gościnnie wystąpiły Chóry Rewolucyjne z Warszawy i Krakowa.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział we wspólnym świętowaniu niepodległości Republiki Polskiej!

Więcej informacji na fanpejdżu Razem Lubelskie.