Petycja do władz UJ o odwołanie konferencji fundamentalistów religijnych

Petycja do władz UJ o odwołanie konferencji fundamentalistów religijnych

Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii!

Żądamy, aby Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego CM UJ wycofały się z organizacji pseudonaukowej konferencji „Prawo dziecka do życia”. Wydarzenie ma się odbyć 13 grudnia 2017 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie  w auli im. prof. Macieja L. Jakubowskiego.

W programie „konferencji” zaplanowano wystąpienia osób bez wykształcenia medycznego oraz prezentacje lekarzy, którzy będą opowiadać o swoich prywatnych przekonaniach religijnych. Misją Uniwersytetu Jagiellońskiego jest kontynuowanie wielowiekowego dziedzictwa w służbie nauki i nauczania przez prowadzenie badań naukowych. Zapowiedziane prelekcje stoją w jawnej sprzeczności z tą misją. Uniwersytet powinien być światopoglądowo neutralny, a nie propagować fundamentalistyczne, szkodliwe przekonania, wywodzące się z religii. Zarówno UJ jak i USD to instytucje publicznej i świeckie. Nowoczesna medycyna opiera się na wiedzy naukowej, a nie na dogmatach wiary. Jej dobrodziejstwa, z których wszyscy i wszystkie korzystamy, wywodzą się z niezależności nauki i autonomii zawodu lekarza/lekarki.

Dlatego apelujemy: Szanowni Rektorzy, nie bierzcie udziału w zakłamywaniu rzeczywistości i szerzeniu propagandy. Waszym obowiązkiem jest stać na straży dobra pacjentek i pacjentów. Jesteście zobowiązani do zapewnienia im dostępu do rzetelnej informacji medycznej, do zabiegów ratujących ich życie i zdrowie. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy cieszy się wielkim zaufaniem i prestiżem. Zbudowano je dzięki wysiłkowi pracujących tam lekarzy i lekarek, ich wiedzy i doświadczeniu oraz pionierskim badaniom. Nie roztrwońcie tego wspaniałego dorobku!

Żyjemy w czasach realnego zagrożenia dla pozycji nauki oraz zdrowia i życia pacjentek.

Organizacje anti-choice mają na rękach krew kobiet. Aktywnie lobbują, by odmówić im prawa do decydowania o własnym zdrowiu i ciele. Ich ofiary tracą życie i zdrowie, zmuszone do korzystania z podziemia aborcyjnego. Gdy instytucje naukowe ulegają naciskom tych środowisk, świadomie przyczyniają się do odbierania kobietom prawa do podejmowania autonomicznych decyzji.

Zwracamy się więc do JM Rektora UJ, Prorektora UJ ds. CM i dyrekcji USD — nie pozwólcie, by fundamentaliści i fundamentalistki religijni forsowali swoje poglądy powołując się na autorytet Uniwersytetu! Wszystkim nam zależy, by kobiety miały prawo do świadomego macierzyństwa – nie dawajmy głosu tym, którzy jawnie chcą je go pozbawić!

 


W efekcie petycji, konferencja została odwołana.

Petycję podpisały 843 osoby. Oprócz podpisów, zostawiały także komentarze – bez wyjątku krytyczne w stosunku do inicjatywy, pochodzące także od studentek i studentów lub absolwentek i absolwentów UJ:

  • „To jest niewiarygodne i jest mi niezmiernie WSTYD, że moja alma mater promuje postawy antynaukowe szerzone przez religijnych fundamentalistów (…)”
  • „Podpisuję, gdyż uniwersytet zawsze był symbolem wolności i otwartości umysłu. Nie pozwólmy, by stał się jedną ze zniewolonych instytucji. Religia to nie nauka – niech się trzymają w odpowiedniej odległości od siebie”
  • „Podpisuję, ponieważ, jako student Uniwersytetu Jagiellońskiego, oczekuję by konferencje i wydarzenia naukowe organizowane w ramach mojej uczelni godnie ją reprezentowały, a nie brukały jej dobre imię, jako ostoi nauki, którą od ponad 650 lat jest, zamiast czynić ją narzędziem politycznej propagandy. Jako student oczekuję, że wiedza przekazywana w obrębie wydziału lekarskiego, oraz w jego budynkach, będzie zgodna z EBM i nakierowana na dobro pacjenta, a nie podyktowana wyznaniem i umotywowana rzetelnymi dowodami naukowymi, a nie pobudkami religijnymi.”