Lublin: Matronka lubelskiej spółdzielczości

Lublin: Matronka lubelskiej spółdzielczości

W ostatnich dniach minęła 44 rocznica śmierci Wandy Hempel-Papiewskiej (zm.14 I 1974) lubelskiej działaczki społecznej i oświatowej, socjalistki, polityczki i radnej miejskiej – a także 105-lecie jej najważniejszego i najtrwalszego dzieła, Lubelskiej Spółdzielni Spożywców, utworzonej 19
stycznia 1913 roku. Lubelski Okręg Partii Razem uczcił obydwie rocznice, składając wiązankę kwiatów na grobie Wandy Papiewskiej na cmentarzu przy ul. Lipowej I.

W 2018 roku chcemy szczególnie przypomnieć jej postać jako lokalnej polityczki, głośnej i aktywnej podczas działalności w latach 1921-26 w lubelskiej Radzie Miejskiej. Sto lat temu decyzje Rządu Ludowego Ignacego Daszyńskiego usunęły wszelkie prawne bariery dla udziału Polek w polityce, umożliwiając im głosowanie i kandydowanie w wyborach do Sejmu i samorządów.

Stulecie praw wyborczych kobiet to doskonała okazja do walki o pamięć lubelskich działaczek politycznych i społecznych. Pomimo biografii i dokonać tak imponujących, jak te Wandy Hempel-Papiewskiej, wciąż nie mogą doczekać się stosowanego upamiętnienia. Partia Razem będzie wspierać tegoroczne działania Inicjatywa 100-Lecie Głosu Polek. Lubelszczyzna 2018, mające na celu zapełnienie tej luki w lokalnej historii.