Częstochowa: Akcja kobiet na Dzień Kobiet

Częstochowa: Akcja kobiet na Dzień Kobiet

8 marca to dobra okazja by porozmawiać o naszych codziennych problemach. Jest ich wiele zarówno w życiu prywatnym czy zawodowym. Aby je rozwiązać, w wielu przypadkach trzeba systemowych zmian na poziomie ogólnokrajowym. Część z nich może jednak rozwiązać samorząd.

Członkinie Razem zaprezentowały „8 POSTULATÓW NA 8 MARCA”, których realizacja da nam wymierne korzyści:

  1. Godne płace w sfeminizowanych zawodach: ochrona zdrowia, opieka społeczna, edukacja.
  2. Odpowiedzialna polityka mieszkaniowa. Priorytet dla kobiet, które doświadczyły przemocy domowej.
  3. Opieka nad najmłodszymi: darmowe żłobki i przedszkola dla każdego dziecka działające również w godzinach wieczornych, uzupełnione o sieć punktów opieki dziennej dla dzieci do lat 3.
  4. Sieć domów pomocy społecznej dla seniorek i seniorów.
  5. Zorganizowane przez samorząd zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji seksualnej dostosowane do wieku dzieci i młodzieży.
  6. Podpisanie przez miasto Europejskiej Karty Równości w Życiu Lokalnym i Regionalnym.
  7. Powołanie Rady ds. Równego Traktowania, która będzie opiniować czy prawo lokalne oraz budżet miasta bierze pod uwagę perspektywę kobiet i innych grup doświadczających dyskryminacji.
  8. Więcej kobiet patronujących ulicom, skwerom, placom, parkom w Częstochowie.

Godności, bezpieczeństwa, równości na co dzień. Tego życzymy dziś sobie i Wam!

Szersze omówienie propozycji można znaleźć tu:

Działaczki Razem przypomną o 100-leciu praw wyborczych Polek, nie zapominając o ich współczesnych problemach

Dziś na Kwadratach miałyśmy okazję porozmawiać z częstochowiankami na temat ich codziennych problemów. Zaprezentowałyśmy…

Publicerat av Razem Częstochowa den 8 mars 2018