Częstochowa mówi „nie” przemocy

Częstochowa mówi „nie” przemocy

We wtorek wzięliśmy udział w zgromadzeniu upamiętniającym tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza.

Pismo do prezydenta Częstochowy

Dziś złożyliśmy oficjalne pismo w Urzędzie Miasta w którym apelujemy o przeprowadzenie w Częstochowie zajęć z zakresu przeciwdziałania mowie nienawiści oraz o szeroką politykę antydyskryminacyjną, której na poziomie samorządu pionierem jest właśnie Gdańsk. Treść przedstawiamy poniżej:

Szanowny Panie Prezydencie,
Tragiczna śmierć Prezydenta Adamowicza dotknęła do głębi całe społeczeństwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa trwa. Nie są jeszcze do końca jasne motywy, które kierowały sprawcą. Już teraz jednak wiadomo, że duży wpływ mogła mieć mowa nienawiści, tak powszechna w życiu publicznym naszego kraju. Nawet w obliczu tragicznej śmierci prezydenta Adamowicza jej spirala nie przestała się nakręcać.

Istotą demokracji jest spór, ale w debacie publicznej nie można przekraczać pewnych granic, jakimi są godność i bezpieczeństwo drugiego człowieka. Język używany w sferze publicznej ma silny wpływ na rzeczywistość i może być przyczyną kolejnych tego typu zdarzeń w przyszłości.
Apelujemy do Pana Prezydenta o przeprowadzenie kroków zaradczych, jakimi byłyby warsztaty antydyskryminacyjne w szkołach, uwrażliwiające uczniów i uczennice na to, jak język kształtuje rzeczywistość i do jakich tragedii może prowadzić. Apelujemy również o przeszkolenie kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści w szkołach. Zajęcia takie powinny przeprowadzić wykwalifikowane trenerki bądź trenerzy antydyskryminacyjni. W razie potrzeby jesteśmy w stanie porozmawiać na ten temat osobiście.

Pan Prezydent Adamowicz był jednym z pionierów polityki antydyskryminacyjnej na poziomie samorządowym w Polsce. Za jego rządów utworzono w Gdańsku Radę Równego Traktowania, złożoną z przedstawicieli różnych grup narażonych na dyskryminację. Ciało to wypracowało Model Równego Traktowania – miejską politykę mającą na celu sprawienie, by miasto było przyjazne dla każdego. Apelujemy o podjęcie podobnych działań w Częstochowie.

Z poważaniem
w imieniu okręgu częstochowskiego partii Razem
Monika Radecka
Martin Saczek

fot. Bartłomiej Romanek // Dziennik Zachodni

Polajkuj Razem Częstochowa na fb!

Razem Częstochowa na Twitterze