KOBIETY DO POLITYKI

Kielce: Przypominamy wybitne postacie ruchu kobiecego!

28 listopada 2016 (poniedziałek) na kieleckim Placu Artystów działaczki oraz działacze świętokrzyskich struktur Partii Razem z okazji 98 rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych zorganizowali konferencję prasową połączoną z happeningiem. Agnieszka Szmit, członkini Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Partii Razem powiedziała: "Dzisiaj,...

Continue reading →

Gdynia: Demokracja bez kobiet to brak demokracji!

28 listopada 1918 roku, po długiej walce kobiet, Józef Piłsudski przyznał obywatelkom Polski prawa wyborcze. Rok później do Sejmu weszło 8 kobiet z różnych partii - posłanki stanowiły 2% parlamentarzystów. W ostatnich wyborach kobiety zdobyły 27% miejsc w Sejmie...

Continue reading →

98. rocznica wywalczenia przez kobiety praw wyborczych

Walka o wejście kobiet do życia publicznego trwała latami. Polegała na ciężkiej pracy uświadamiającej i edukacyjnej polskich emancypantek. Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka to tylko niektóre z nich. Świadoma i konsekwentna walka o równouprawnienie kobiet toczyła się we...

Continue reading →

Razem Lubelskie – 8 marca – Kobiety razem w Lublinie mówią same za siebie

8 marca - Kobiety razem w Lublinie mówią same za siebie Razem Lubelskie uczciło Dzień Kobiet akcją ulotkową. Życzyłyśmy sobie i napotkanym paniom „równości, szacunku i bezpieczeństwa” wywołując spontaniczne uśmiechy i zachęcając do rozmów o naszej sytuacji. Uczestniczyliśmy także w kobiecym...

Continue reading →

Partia Razem: Kobiety do polityki!

Kobiety do polityki! - Partia Razem na 8 marca Od 1910 roku, 8 marca świętujemy odwagę kobiet walczących o równouprawnienie. Przez ostatnie 106 lat znacznie poprawiły się warunki życia kobiet. Kobiety wywalczyły prawa wyborcze, prawa rodzicielskie, możliwość decydowania o swoim...

Continue reading →