Stanowisko w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa

Partia Razem popiera zgłoszoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego inicjatywę ustawodawczą w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa. Od początku swojego istnienia Partia Razem konsekwentnie opowiada się za silnym państwem, które gwarantuje wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich obywatelek i...

Continue reading →

Stanowisko ws. niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013 roku oraz z października 2014 roku jednoznacznie zakwestionowały możliwość różnicowania opiekunek i opiekunów ze względu na wiek wejścia ich podopiecznych w niepełnosprawność. Trybunał stwierdził, że dotychczasowe regulacje są sprzeczne z zasadą równości wobec...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie niewolniczej pracy obywateli KRLD

Łamanie praw pracowniczych z roku na rok przybiera coraz bardziej radykalne formy. Najgorzej traktowane przez pracodawców są osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa — dla nich normą jest praca na czarno, za skandalicznie niskie wynagrodzenie, często w niebezpiecznych warunkach...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie ustawy regulującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych

Partia Razem sprzeciwia się odwlekaniu wejścia w życie ustawy regulującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych. Regulacja ta pozwoli zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i pacjentek oraz umożliwi fizjoterapeutkom i fizjoterapeutom zrzeszenie się w samorząd zawodowy. Ustawy tego rodzaju stanowią niezbędny element państwa opiekuńczego. Ważą...

Continue reading →

Stanowisko ws. nowelizacji ustawy o mediach publicznych

Przez blisko osiem lat rządów koalicji PO-PSL często można było usłyszeć narzekania posłów i posłanek Prawa i Sprawiedliwości na publiczne media. Zarzucano im między innymi faworyzowanie Platformy Obywatelskiej oraz niski poziom produkowanych programów publicystycznych. Oskarżenia o reżimowość mediów powtarzane...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie zmian w ustawie o związkach zawodowych

W demokratycznym państwie prawnym każdy powinien mieć zagwarantowaną możliwość skutecznego wyrażania swoich praw i interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tak jak obywatelki i obywatele mają prawo do zrzeszania się w partiach politycznych i stowarzyszeniach, tak pracownice i pracownicy...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie zwolnień i represji w Polskim Busie

We wrześniu kierowcy Polskiego Busa z Rzeszowa i innych miejscowości w województwie podkarpackim założyli komisję Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Była to odpowiedź na standardy panujące w firmie Souter Holdings Poland, która prowadzi działalność transportową pod tym szyldem. Jak wiele...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie pracowników firm leśnych

Partia Razem deklaruje swoją solidarność ze środowiskiem pracowników firm leśnych oraz popiera ich protest. Pracownicy leśni domagają się m.in. stosowania uczciwej stawki, umożliwiającej legalne zatrudnienie; uczciwego kosztorysowania prac leśnych; podjęcia działań mających na celu likwidację szarej strefy w usługach leśnych oraz przeciwdziałania nieuczciwej...

Continue reading →

Godna praca

Stanowisko jest częścią programu wyborczego Razem. DIAGNOZA Partia RAZEM będzie dążyć do ustawowego zagwarantowania wszystkim obywatelom pełni praw pracowniczych. Pracownicy w Polsce nie są należycie chronieni. Coraz więcej Polaków pracuje na umowach cywilnoprawnych bez prawa do urlopu, bez płacy minimalnej, bez ochrony...

Continue reading →