Stanowisko w sprawie zmian w ustawie o związkach zawodowych

W demokratycznym państwie prawnym każdy powinien mieć zagwarantowaną możliwość skutecznego wyrażania swoich praw i interesów we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Tak jak obywatelki i obywatele mają prawo do zrzeszania się w partiach politycznych i stowarzyszeniach, tak pracownice i pracownicy...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie zwolnień i represji w Polskim Busie

We wrześniu kierowcy Polskiego Busa z Rzeszowa i innych miejscowości w województwie podkarpackim założyli komisję Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza. Była to odpowiedź na standardy panujące w firmie Souter Holdings Poland, która prowadzi działalność transportową pod tym szyldem. Jak wiele...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie pracowników firm leśnych

Partia Razem deklaruje swoją solidarność ze środowiskiem pracowników firm leśnych oraz popiera ich protest. Pracownicy leśni domagają się m.in. stosowania uczciwej stawki, umożliwiającej legalne zatrudnienie; uczciwego kosztorysowania prac leśnych; podjęcia działań mających na celu likwidację szarej strefy w usługach leśnych oraz przeciwdziałania nieuczciwej...

Continue reading →

Godna praca

Stanowisko jest częścią programu wyborczego Razem. DIAGNOZA Partia RAZEM będzie dążyć do ustawowego zagwarantowania wszystkim obywatelom pełni praw pracowniczych. Pracownicy w Polsce nie są należycie chronieni. Coraz więcej Polaków pracuje na umowach cywilnoprawnych bez prawa do urlopu, bez płacy minimalnej, bez ochrony...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie protestu nauczycieli

RAZEM deklaruje solidarność ze środowiskiem nauczycielskim i popiera postanowienie Związku Nauczycielstwa Polskiego o wejściu w spór zbiorowy od 1 września 2015 roku. Stanowczo sprzeciwiamy się próbom oszczędzania na oświacie, która powinna stanowić fundament gospodarczego i społecznego rozwoju Polski. Dobrej...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie szeregowych żołnierzy

Ulicami Warszawy przeszła dziś potężna defilada wojskowa. MON chwali się, że było w niej „mniej historii, a więcej nowoczesności” – czyli kupionego za grube miliardy złotych ciężkiego sprzętu, m.in. zakupionych od Amerykanów F-16. Tymczasem, choć wydatki na zbrojenia nieustannie...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie protestu pielęgniarek i położnych

RAZEM włącza się w akcję „Ostatni dyżur” i wyraża pełne poparcie dla protestu pielęgniarek i położnych. Sprzeciwiamy się niskim wynagrodzeniom pielęgniarek, nieadekwatnym do ich kwalifikacji, poświęcenia i odpowiedzialności na nich spoczywającej. Sprzeciwiamy się postępującej prekaryzacji ich zawodu. Obecny, kierujący się...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracujących matek

RAZEM popiera inicjatywę samozatrudnionych matek, które domagają się nowelizacji ustawy regulującej m.in. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Sejm przyjął ustawę po konsultacjach ze związkami zawodowymi oraz związkami pracodawców, jednak żadne z tych podmiotów nie reprezentuje samozatrudnionych...

Continue reading →

List otwarty do przewodniczącego OPZZ

Zgadzamy się z diagnozą związków zawodowych wskazującą, że kluczowe problemy współczesnej Polski to niestabilność zatrudnienia, rosnąca liczba biednych pracujących i osób balansujących na granicy ubóstwa. Jesteśmy przekonani, że aby zapewnić reprezentację interesów pracowniczych w Sejmie, konieczna jest bliska współpraca...

Continue reading →