Stanowisko w sprawie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracujących matek

RAZEM popiera inicjatywę samozatrudnionych matek, które domagają się nowelizacji ustawy regulującej m.in. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Sejm przyjął ustawę po konsultacjach ze związkami zawodowymi oraz związkami pracodawców, jednak żadne z tych podmiotów nie reprezentuje samozatrudnionych...

Continue reading →

Stanowisko ws. odpowiedzialności politycznej za tajne więzienia CIA i torturowanie więźniów w Starych Kiejkutach

Kongres Razem wyraża oburzenie faktem, że politycy odpowiedzialni za przyzwalanie na tortury i łamanie praw człowieka – Leszek Miller i Aleksander Kwaśniewski – nadal uczestniczą w polskim życiu publicznym. Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z dnia 24...

Continue reading →