Stanowisko ws. Rosji i konfliktu w Ukrainie

Razem chce oparcia polskiej polityki międzynarodowej na fundamentach poszanowania praw człowieka oraz dążenia do pokoju. Opowiadamy się przeciwko łamaniu praw człowieka. Z tych powodów potępiamy wszelkie formy polityki mocarstwowej, której najnowszym przykładem jest agresja nacjonalistycznego reżimu Władimira Putina na...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie integracji europejskiej

Partia Razem opowiada się za integracją europejską. Tylko współpracując narody Europy mogą bronić swojego modelu społecznego, być liczącą się siłą polityczną i gospodarczą na świecie. Tylko współpracując są w stanie bronić się przed coraz silniejszymi naciskami międzynarodowych korporacji, zmusić...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie TTIP

Partia Razem wzywa polski rząd, europosłanki i europosłów, by z należytą starannością odnieśli się do głosów sprzeciwu, jakie wysuwane są pod adresem Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Jesteśmy zaniepokojeni faktem, że spory wokół tej umowy, które...

Continue reading →