STANOWISKA

 • Poparcie dla DiEM25

  2016-05-06

  Razem chcemy budować Europę solidarną, przejrzystą i równościową. Możemy to osiągnąć dzięki demokratyzacji instytucji europejskich, którą postuluje ruch DiEM25. Jeśli nie chcemy powrotu do Europy nacjonalizmów, musimy podjąć wysiłek reformy i sprawić, by „Wspólnota Europejska” przestała być tylko hasłem, a zaczęła być postrzegana jako wspólne dobro wszystkich mieszkanek i mieszkańców Europy.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie niewolniczej pracy obywateli KRLD

  2016-04-29

  Łamanie praw pracowniczych z roku na rok przybiera coraz bardziej radykalne formy. Najgorzej traktowane przez pracodawców są osoby, które nie posiadają polskiego obywatelstwa — dla nich normą jest praca na czarno, za skandalicznie niskie wynagrodzenie, często w niebezpiecznych warunkach i bez ubezpieczenia zdrowotnego.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko ws. niesprawiedliwego traktowania opiekunek i opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami

  2016-04-29

  Wyroki Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2013 roku oraz z października 2014 roku jednoznacznie zakwestionowały możliwość różnicowania opiekunek i opiekunów ze względu na wiek wejścia ich podopiecznych w niepełnosprawność. Trybunał stwierdził, że dotychczasowe regulacje są sprzeczne z zasadą równości wobec prawa i nakazał przywrócenie zasady równego traktowania z poszanowaniem praw słusznie nabytych.Opieka nad osobą z niepełnosprawnością jest ciężką, niekiedy całodobową pracą, uniemożliwiającą podjęcie zatrudnienia, co w wielu wypadkach prowadzi do popadnięcia w ubóstwo.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko ws. prób zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej

  2016-04-15

  Stanowczo protestujemy przeciwko dalszemu ograniczaniu prawa kobiet do aborcji. Rzekomo broniąc życia zarodków i płodów, PiS, Kościół katolicki i prawicowe organizacje pozarządowe dążą do dalszego ograniczenia prawa kobiet do decydowania o swoim ciele i życiu oraz narzucenia im skrajnie konserwatywnej obyczajowości seksualnej.

  Czytaj więcej →

 • 100 dni nowego Ministra Nauki

  2016-04-06

  Pierwsze sto dni rządów Jarosława Gowina jasno pokazuje, że nowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi polską naukę w złym kierunku.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko dotyczące prawa do wystąpienia ze związku wyznaniowego

  2016-04-06

  Partia Razem wyraża zaniepokojenie z powodu trudności stwarzanych przez polskie władze osobom pragnącym trwale opuścić związek wyznaniowy i wyegzekwować prawo do aktualizacji swoich danych wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie zaproszenia ONR do płockiej „Małachowianki”

  2016-03-21

  1 marca 2016 w płockim liceum im. Stanisława Małachowskiego odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego. Razem zdecydowanie sprzeciwia się obecności skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań podczas uroczystości szkolnych.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko na 8 marca – Kobiety do polityki!

  2016-03-07

  Od 1910 roku, 8 marca świętujemy odwagę kobiet walczących o równouprawnienie. Przez ostatnie 106 lat znacznie poprawiły się warunki życia kobiet. Kobiety wywalczyły prawa wyborcze, prawa rodzicielskie, możliwość decydowania o swoim życiu, w tym rozporządzania swoim majątkiem. Wprowadzono prawo chroniące je przed przemocą i dyskryminacją. Instytucjom państwa bardzo często brakuje jednak chęci oraz wiedzy, by pilnować egzekwowania prawa chroniącego kobiety.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie ustawy regulującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych

  2016-02-25

  Partia Razem sprzeciwia się odwlekaniu wejścia w życie ustawy regulującej świadczenie usług fizjoterapeutycznych. Regulacja ta pozwoli zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i pacjentek oraz umożliwi fizjoterapeutkom i fizjoterapeutom zrzeszenie się w samorząd zawodowy. Ustawy tego rodzaju stanowią niezbędny element państwa opiekuńczego.

  Czytaj więcej →