STANOWISKA

 • Stanowisko ws. ustawy o restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych

  2015-08-21

  RAZEM opowiada się za kompleksowym programem zwiększaniem dostępności mieszkań dla wszystkich obywateli, a nie tylko dla tych, których stać na kredyt. Uzupełnieniem takiego programu powinien być system wsparcia dla tych, którzy – z braku alternatywy – w poprzednich latach zostali zmuszeni do wzięcia kredytu na mieszkanie i nie ze swojej winy mają problemy z jego spłatą. Proponowana ustawa nie rozwiązuje żadnego z tych problemów.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie szeregowych żołnierzy

  2015-08-15

  RAZEM wzywa Ministra Obrony Narodowej, aby w Święto Wojska Polskiego – zamiast organizowania szumnych parad i entuzjazmowania się planami wielomiliardowych wydatków na zbrojenia – zajął się sytuacją ekonomiczną szeregowców. Popieramy również działania mające na celu faktyczną reprezentację pracowniczą osób służących w wojsku.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie protestu pielęgniarek i położnych

  2015-08-07

  RAZEM włącza się w akcję „Ostatni dyżur” i wyraża pełne poparcie dla protestu pielęgniarek i położnych. Sprzeciwiamy się niskim wynagrodzeniom pielęgniarek, nieadekwatnym do ich kwalifikacji, poświęcenia i odpowiedzialności na nich spoczywającej. Sprzeciwiamy się postępującej prekaryzacji ich zawodu.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie Kurdów

  2015-08-02

  Potępiamy działania wojenne prowadzone przeciwko siłom kurdyjskim, które stanowią rdzeń oporu wobec Państwa Islamskiego. Sprzeciwiamy się próbom stłumienia demokratycznej opozycji sił postępowych w Turcji pod pozorem walki z terroryzmem.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie praw zwierząt

  2015-07-20

  Stoimy po stronie słabszych – tych, którzy nie mogą bronić się sami, i tych, którzy nie są dostatecznie chronieni przez prawo – a więc także po stronie zwierząt. W Polsce nie ma dziś niezależnej instytucji, która zajmowałaby się ich ochroną. Ich prawa leżą w gestii Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, choć interesy rolników często stoją w sprzeczności z dobrem zwierząt.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej

  2015-07-15

  Partia RAZEM, choć popiera inicjatywę organizacji bezpłatnej pomocy prawnej, jest jednak przeciwna niektórym szczegółowym rozwiązaniom wprowadzonym w Ustawie z dnia 25 czerwca o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie sprawiedliwego traktowania wszystkich pracujących matek

  2015-07-15

  RAZEM popiera inicjatywę samozatrudnionych matek, które domagają się nowelizacji ustawy regulującej m.in. wysokość zasiłku macierzyńskiego dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie referendum 6 września 2015

  2015-07-14

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko w sprawie Grecji

  2015-06-28

  RAZEM wyraża solidarność ze społeczeństwem i rządem Grecji w ich walce o demokrację i sprawiedliwość społeczną.

  Czytaj więcej →