STANOWISKA

 • Stanowisko w sprawie integracji europejskiej

  2015-06-28

  Partia Razem opowiada się za integracją europejską. Tylko współpracując narody Europy mogą bronić swojego modelu społecznego, być liczącą się siłą polityczną i gospodarczą na świecie. Tylko współpracując są w stanie bronić się przed coraz silniejszymi naciskami międzynarodowych korporacji, zmusić je do przestrzegania praw pracowników i konsumentów oraz płacenia należnych podatków. W tym celu jednak obecny model integracji musi ulec głębokiej przemianie.

  Czytaj więcej →

 • O orzeczeniu trybunału konstytucyjnego ws. prawa do zrzeszania się

  2015-06-02

  Razem z radością przyjmuje orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, uznającego skargę Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na niezgodność ustawy o związkach zawodowych z Konstytucją i Konwencją nr 87 Międzynarodowej Organizacji Pracy. Decyzja Trybunału otwiera drogę do zakładania związków zawodowych i zrzeszania się w nich dla setek tysięcy osób pracujących na “śmieciówkach”.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do sejmu

  2015-05-17

  Partia Razem zdecydowanie dystansuje się od propozycji wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Doświadczenia innych krajów jednoznacznie pokazują, że JOW-y nie przyczyniają się do osłabienia pozycji wielkich i zasobnych partii. Przeciwnie, często prowadzą do ustanowienia systemu zbliżonego do dwupartyjnego. Partia Razem uważa, że ordynacja w wyborach do Sejmu powinna być proporcjonalna, aby zasiadali w nim reprezentanci różnych grup interesów.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko o protestach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim

  2015-05-17

  Z zaniepokojeniem przyglądamy się działaniom władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parlamentu Studentów UW, mającym na celu uchwalenie nowego Regulaminu Studiów, znoszącego dotychczasowe zasady otrzymywania absolutorium oraz wprowadzającego dodatkowe opłaty za złożenie pracy dyplomowej po terminie.

  Czytaj więcej →

 • Stanowisko o języku śląskim

  2015-05-17

  Czytaj więcej →

 • O odpowiedzialności politycznej za tajne więzienia CIA i torturowanie więźniów w Starych Kiejkutach

  2015-05-17

  Nie zgadzamy się na łamanie praw człowieka – w tym gwałcenie zasad wyrażonych w artykułach 5, 9 i 11 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Będziemy zabiegać o postawienie osób za to odpowiedzialnych, w tym byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i byłego premiera Leszka Millera, przed Trybunałem Stanu.

  Czytaj więcej →