Program „Zrównoważony transport”

Sprawny system transportowy jest niezbędnym warunkiem funkcjonowania każdej gospodarki. Partia RAZEM uważa, że państwo powinno być w tej sferze bardziej aktywne, zamiast zdawać się na wolną konkurencję na zderegulowanym rynku. Chcemy rozwijać zrównoważony transport – to znaczy uwzględniający koszty zewnętrzne, zwracający szczególną uwagę na osoby przegrywające w systemie „prawa silniejszego” (niechronieni uczestnicy ruchu, osoby z niepełnosprawnością) oraz taki, który daje szansę na normalne życie osobom uboższym – tj. takim, których nie stać na zakup bezpiecznego samochodu.

Przedstawiony program transportowy Partii RAZEM jest jedyną tak kompleksową propozycją opracowaną przez partię polityczną w Polsce, oprócz rządzącej do 2015 r. Platformy Obywatelskiej. Jednak także w jej przypadku bezterminowe odłożenie Krajowej Polityki Miejskiej, zawierającej również postulaty transportowe, jest świadectwem lekceważenia tych zagadnień. Polskie partie polityczne zadowalają się symbolicznymi bądź personalnymi sporami i nie zajmują się takimi „drobiazgami”, jak to, w jaki sposób miliony Polek i Polaków mają dojechać do pracy. Politycy oglądają Polskę zza szyb limuzyn i rządowych samolotów i jest to jedyny znany im obraz naszego kraju. Dotyczy to zresztą także elity mediów.

Program „Zrównoważony Transport” Partii RAZEM, mimo pozorów radykalizmu, jest w istocie w ogromnej większości implementacją zaleceń unijnych (np. w kwestii podziału środków budżetowych na drogi i kolej) lub rozwiązań sprawdzonych i działających w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Oznacza to, że są to rozwiązania możliwe do wdrożenia na obecnym poziomie rozwoju Polski, choć wprowadzenie części z nich będzie wymagać wieloletniej pracy.

Chcemy iść i jechać drogą Europy. Naszym wzorem są Wiedeń, Amsterdam i Kopenhaga, a nie Dubaj czy Moskwa.

Inny transport nie tylko jest możliwy, ale już istnieje i znakomicie działa – tyle, że nie w Polsce. Przejedź z nami na bezpieczniejszą i wygodniejszą stronę kontynentu!

pdf_ikoTekst programu w PDF