OKRĘG TARNOWSKI

Kontakt

E-mail: razem.zarzad.tarnow@gmail.com

Zasięg terytorialny

Okręg Tarnowski obejmuje miasto Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Zarząd Okręgu Tarnowskiego

  • Ewa Kwiecień
  • Dawid Sznajder