Prezydenta Narutowicza zabił język nienawiści i pogardy

Dziewięćdziesiąt pięć lat temu w budynku warszawskiej Zachęty zamordowano Gabriela Narutowicza. Człowieka, dla którego wybór na pierwszego prezydenta wolnej Rzeczpospolitej był ukoronowaniem życia poświęconego uwolnieniu Polski spod panowania zaborców. Zamach na prezydenta Narutowicza poprzedziła nagonka prowadzona przez ludzi, którzy nie mogli...

Continue reading →

Hańba – prezydent gości tureckiego dyktatora

17 października 2017 roku – na kilka dni przed posiedzeniem Rady Europejskiej poświęconym kryzysowi demokracji w Turcji – tureckiego dyktatora przyjęli premier i prezydent Polski. Rząd polski wyrządził mu nie lada przysługę, uwiarygadniając go na chwilę przed rozmowami – raz jeszcze stawiając Polskę w roli konia...

Continue reading →

NSZ nie byli bohaterami!

Dziś polski Sejm jednogłośnie uczcił hitlerowskich kolaborantów z Brygady Świętokrzyskiej. Na sali nie znalazł się nikt, kto miałby odwagę zaprotestować. Obchodzoną 20 września 75 rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych polski Sejm postanowił uczcić uchwałą oddającą hołd żołnierzom NSZ. Podkreśla ona...

Continue reading →

RAZEM przeciwko współpracy instytucji publicznych ze skrajną prawicą

Dziś w Warszawie, pod budynkiem Sejmu, Razem ogłosiło rozpoczęcie kampanii skierowanej przeciwko współpracy instytucji publicznych ze skrajną prawicą. "Razem nie będzie patrzeć bezczynnie na bratanie się władz z brunatnymi bojówkarzami. Już teraz pod adresem www.zero-tolerancji.pl można zgłaszać wszelkie przypadki współpracy...

Continue reading →

Koncert neofaszystów w Ogrodzieńcu. Złożyliśmy doniesienie do prokuratury

Wsparcie instytucji publicznych dla skrajnej prawicy to niestety w wielu miejscach w Polsce norma. Organizowanie koncertu jawnie faszystowskich zespołów w obiekcie należącym do samorządu to jednak wyjątkowy skandal. Muzycy z Agressiva88/Nordica nie bawią się w wymówki o "rzymskim salucie" czy...

Continue reading →

Powstanie Warszawskie. Walka z faszyzmem

72 lata temu w okupowanej przez hitlerowskie Niemcy Warszawie wybuchło zbrojne powstanie. Było to drugie po tragicznym powstaniu w getcie militarne wystąpienie w stolicy Polski. Niemcy wymordowali tysiące cywilów i zniszczyli centrum lewobrzeżnej Warszawy. Po 63 dniach walk powstańcy...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie zaproszenia ONR do płockiej „Małachowianki”

1 marca 2016 w płockim liceum im. Stanisława Małachowskiego odbyła się uroczystość ku czci Żołnierzy Wyklętych, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele Obozu Narodowo-Radykalnego. Razem zdecydowanie sprzeciwia się obecności skrajnie nacjonalistycznych ugrupowań podczas uroczystości szkolnych. Reprezentanci współczesnego ONR pojawili się na...

Continue reading →

Stanowisko w rocznicę zamordowania Gabriela Narutowicza

16 grudnia 1922 zamordowany został Gabriel Narutowicz. Pierwszy prezydent wolnej Rzeczpospolitej zginął od strzałów oddanych przez Eligiusza Niewiadomskiego w warszawskiej Zachęcie. Gabriel Narutowicz został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe zaledwie tydzień wcześniej, a urząd sprawował tylko przez pięć dni. Przez ten...

Continue reading →