Petycja do władz UJ o odwołanie konferencji fundamentalistów religijnych

Chcemy nauki o zdrowiu, a nie o religii! Żądamy, aby Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie oraz Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego CM UJ wycofały się z organizacji pseudonaukowej konferencji „Prawo dziecka do życia”. Wydarzenie ma się odbyć 13 grudnia 2017 w...

Continue reading →

Razem przeciwko fundamentalistom na uniwersytetach

Stanowczo sprzeciwiamy się próbom wykorzystywania autorytetu uniwersyteckich i publicznych instytucji do naukowego uwiarygadniania nie dających się dowieść na gruncie nauki, fundamentalistycznych ideologii. Ordo Iuris z gronem zaprzyjaźnionych organizacji z wielkim wysiłkiem stara się udowodnić, że jego działalność ma podstawy naukowe. W tym...

Continue reading →

Stanowisko o medycynie opartej na faktach

W ostatnim czasie obserwujemy spadek zaufania do nauki jako takiej. Znaczny wpływ na to ma stopniowa komercjalizacja i prekaryzacja opieki medycznej sprawiające, że staje się ona dostępna tylko dla najzamożniejszych. Marnie opłacana kadra lekarska nie jest w stanie poświęcić...

Continue reading →

Neoliberalizm i nepotyzm. Podsumowanie roku urzędowania Jarosława Gowina na stanowisku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pierwszy rok urzędowania Jarosława Gowina na stanowisku Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jasno pokazuje, że nowy minister zgrabnie łączy poparcie dla skrajnie neoliberalnych reform z jawnym nepotyzmem przy rozstrzyganiu konkursów grantowych. Flagowym przedsięwzięciem ministra Gowina jest konkurs na nowy projekt...

Continue reading →

Finansowanie szkolnictwa wyższego | komentarz

Początek roku akademickiego powinien być świętem akademii. Niestety od wielu lat jest to raczej okazja do smutnej diagnozy stanu szkolnictwa wyższego w Polsce, którego poprawa - choć od lat zapowiadana przez partie rządzące - nigdy nie nastąpiła. W opublikowanym...

Continue reading →

Podyplomowe i doktoranckie studia bez jakości | komentarz

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Nauki, Edukacji i Młodzieży dnia 21 czerwca 2016 r. bez jakiejkolwiek dyskusji przyjęto dwie niebezpieczne poprawki do ustawy o szkolnictwie wyższym. Przeprowadzono je pod hasłami „unikania biurokratyzacji" i „deregulacji". Ofiarą zmian będą słuchacze studiów podyplomowych i...

Continue reading →

Ustawa 2.0 | komentarz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało prezentacje zespołów, które wygrały konkurs na opracowanie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. (więcej…)

Continue reading →

Stanowisko ws. 100 dni ministra nauki

Pierwsze sto dni rządów Jarosława Gowina jasno pokazuje, że nowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi polską naukę w złym kierunku. Proponowana przez ministra Gowina wizja innowacyjności polega na podporządkowaniu nauki biznesowi – świadczą o tym rażące dysproporcje między wysokością...

Continue reading →

Klauzule społeczne na Uniwersytecie dzięki Razem

Czas dyktatu niskich kosztów na Uniwersytecie dobiega końca! Dotychczas możliwe było zatrudnianie przez Uniwersytet Łodzki ochroniarzy za skandalicznie niską stawkę 5,35 zł brutto za godzinę. Przy średnim czasie pracy wynoszącym 190 godzin w skali miesiąca, ochroniarze zarabiają na rękę między 700...

Continue reading →