Ustawa 2.0 | komentarz

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało prezentacje zespołów, które wygrały konkurs na opracowanie założeń do nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. (więcej…)

Continue reading →

Stanowisko ws. 100 dni ministra nauki

Pierwsze sto dni rządów Jarosława Gowina jasno pokazuje, że nowy Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi polską naukę w złym kierunku. Proponowana przez ministra Gowina wizja innowacyjności polega na podporządkowaniu nauki biznesowi – świadczą o tym rażące dysproporcje między wysokością...

Continue reading →

Klauzule społeczne na Uniwersytecie dzięki Razem

Czas dyktatu niskich kosztów na Uniwersytecie dobiega końca! Dotychczas możliwe było zatrudnianie przez Uniwersytet Łodzki ochroniarzy za skandalicznie niską stawkę 5,35 zł brutto za godzinę. Przy średnim czasie pracy wynoszącym 190 godzin w skali miesiąca, ochroniarze zarabiają na rękę między 700...

Continue reading →

Partia Razem popiera KKHP

Popieramy prodemokratyczne działania podejmowane przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej w ramach ogólnopolskiej kampanii na rzecz demokratyzacji i zwiększenia transparentności wyborów władz na polskich uczelniach. Fasadowa demokracja to duży problem polskich uczelni. Brakuje jawności i otwartej debaty o kształcie planowanej polityki....

Continue reading →

Uczelnia jako miejsce pracy | debata #1

W debacie udział wzięli nasi znakomici goście: Aneta Pieniądz (Obywatele Nauki) Piotr Kowzan (Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza) Stefan Dziembowski (Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki) Barbara Brzezicka (RAZEM) Spotkanie prowadził Marek Pokropski (RAZEM). Rozmawialiśmy o niskich pensjach, niestabilności zatrudnienia i nieokreślonej sytuacji doktorantów prowadzącej do...

Continue reading →

9 TEZ DLA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. PROPOZYCJE ZMIAN

Pobierz pełny dokument. Nauka i szkolnictwo wyższe potrzebują większego wsparcia ze strony państwa. Na tle europejskim polskie wydatki na nie są skandalicznie niskie. Inwestując w badania i edukację wspieramy dynamiczną gospodarkę, budujemy stabilne państwo i dostatnie społeczeństwo. Dlatego chcemy...

Continue reading →

Stanowisko o protestach studenckich na Uniwersytecie Warszawskim

Z zaniepokojeniem przyglądamy się działaniom władz Uniwersytetu Warszawskiego oraz Parlamentu Studentów UW, mającym na celu uchwalenie nowego Regulaminu Studiów, znoszącego dotychczasowe zasady otrzymywania absolutorium oraz wprowadzającego dodatkowe opłaty za złożenie pracy dyplomowej po terminie. Zmiany wprowadzane są przy pogwałceniu podstawowych...

Continue reading →

Razem dla nauki

6 października pod Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowaliśmy nasze "9 tez dla nauki i szkolnictwa wyższego". Mają one być odpowiedzią na zapaść w polskich badaniach i szkolnictwie akademickim, o której mówi się powszechnie od dawna. Dokument zawiera długofalowe propozycje rozwiązań,...

Continue reading →

Spotkanie z Uniwersytetem Zaangażowanym

30 września 2015 roku w biurze partii Razem miało miejsce kolejne spotkanie w ramach konsultacji programu zmian w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym. Tym razem członkowie zespołu ds. nauki (Marek Pokropski, Maciej Radomski,  Tomasz Rawski) spotkali się z przedstawicielkami...

Continue reading →