Za Unią solidarną – przeciw Brexitowi

Razem solidaryzuje się z ruchami wspierającymi pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej.

Unia Europejska znajduje się w kryzysie i nie spełnia wielu nadziei pokładanych w niej przez obywateli i rządy. Odpowiedzią na kryzys musi być głęboka reforma i odnowa Unii, połączona z zacieśnieniem integracji, a nie jej demontaż. Nawet teraz, choć mechanizmy rządzące UE są wyraźnie niedoskonałe, a jej polityka podporządkowana jest często interesom wielkiego biznesu, Unia ma na swoim koncie bezsporne sukcesy. Jeśli choć jeden z krajów członkowskich wystąpi z jej struktur, osiągnięcia te zostaną podważone. Obywatele i obywatelki tak Polski, jak też innych krajów, odczują to bardzo dotkliwie.

Unia to potężna międzynarodowa struktura o wysokim prestiżu i długiej historii, oparta w założeniu na ideale solidarności społecznej. Ma ogromny potencjał kształtowania rzeczywistości tak, by polepszyć warunki życia wszystkich mieszkańców Europy. By osiągnąć ten cel, musimy dążyć do stworzenia postępowej unijnej polityki socjalnej i podatkowej, do ujednolicenia ochrony pracowników i standardów pracy, do wprowadzenia regulacji i kontroli rynków finansowych, a także do reformy wspólnej waluty. Zamiast wspierać siły odśrodkowe w Unii, musimy wzmacniać poczucie wspólnoty wśród pracowników i pracownic wszystkich krajów członkowskich.

Wyjście Wielkiej Brytanii z UE będzie radykalnym odejściem od idei solidarności i równości obywateli wobec prawa. Dla niemal miliona obywateli polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii może to wkrótce oznaczać powrót do czasów pozwoleń na pracę, płatnych wiz tymczasowych, uzależnienie prawa pobytu od posiadania stałego i wysokopłatnego zatrudnienia oraz radykalne ograniczenie dostępu do świadczeń socjalnych. Chcąc legalnie mieszkać i pracować za granicą, będziemy musieli się zmagać z upokarzającymi procedurami biurokratycznymi, bez żadnej pewności, że te zmagania okażą się skuteczne. Naszym celem musi być nie różnicowanie pracowników ze względu na narodowość, ale zrównywanie ich praw i polepszanie ich bytu.

Unia Europejska – tak, ale solidarna!

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 3 czerwca 2016 roku