Poznań: Ostatni dzwonek – co oznacza reforma edukacji

W Polskim Towarzystwie Ekonomicznym, Oddział w Poznaniu (PTE Poznań) debatowaliśmy o zmianach w oświacie:

  • Co dla rodziców i dzieci oznacza planowana reforma?
  • Czy dla 3-latków znajdą się miejsca w publicznych przedszkolach?
  • Czy wydłużenie nauczania w szkole podstawowej do ośmiu klas wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo uczniów?
  • Jak będzie wyglądała podstawa programowa? Kiedy ją poznamy? Co z sprawdzianem szóstoklasisty?
  • Czy dzieci stracą możliwość nauki w oddziałach dwujęzycznych?
  • Jak będzie wyglądała siatka godzin i kiedy zostaną przygotowane podręczniki?
  • Czy szkoły podstawowe będą przeludnione? Jaki to może mieć wpływ na poziom nauczania?
  • Jak będą funkcjonować szkoły średnie w roku 2019, gdy spotkają się w nich dwa roczniki?
  • Co z budynkami wygaszanych szkół, miejscami pracy dla nauczycieli i pracowników oświaty?
  • Kto za to wszystko zapłaci? 

Udział wzięli: Sławomir Broniarz (prezes ZNP i członek Rady Dialogu Społecznego oraz zarządu Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Oświaty i Nauki, ETUCE), Justyna Drath (nauczycielka, aktywistka, polityczka, publicystka), Krzysztof Wojciechowski (nauczyciel gimnazjum, przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Region Wielkopolska). Dyskusję moderowała Anna Wachowska-Kucharska (członkini Razem, związana z Kongresem Ruchów Miejskich, założycielka Porozumienia Szkolno-Przedszkolnego, które uchroniło wiele placówek przed likwidacją)

Posted by Razem Poznań on 26. november 2016