Zandberg: Potrzebujemy 250 tys. miejsc w żłobkach!

Zandberg: Potrzebujemy 250 tys. miejsc w żłobkach!

„Polska potrzebuje wielkiego programu budowy instytucji opiekuńczych. Jesteśmy przekonani, że da się go wprowadzić w ciągu jednej, czteroletniej kadencji. Chcemy, by państwo zapewniło samorządom fundusze na stworzenie 250 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, finansowanych w pełni z budżetu centralnego” – Adrian Zandberg z Zarządu krajowego Razem skomentował zapowiedzi rządu dotyczące programu MaluchPlus.

„Pani premier pozowała dziś do zdjęć na tle żłobka. Wygłosiła też, wspólnie z minister Rafalską, kilka okrągłych zdań na temat opieki nad dziećmi. Kadry na tle zabawek i misiów wyglądały na pewno bardzo miło i opiekuńczo w TV. Szkoda, że nie padły liczby.

Polska ma żenująco niską liczbę miejsc w publicznych żłobkach – wie o tym każdy rodzic, który starał się znaleźć miejsce dla swojego dziecka. Jedynie 9% dzieci jest objętych opieką żłobkową! To grubo poniżej unijnych standardów – według rekomendacji Komisji Europejskiej przynajmniej 33% małych dzieci powinno mieć zapewnione miejsca w instytucjach opiekuńczych. Jeśli chcemy dogonić kraje, które prowadzą sensowną politykę rodzinną, musimy stworzyć przynajmniej 250 tysięcy nowych miejsc w żłobkach. Zamiast tego PiS kontynuuje odziedziczony po Platformie, niedofinansowany program Maluch. Jedyna istotna zmiana to przemianowanie go… z Maluch na Maluch+.

Na miejscu pani premier i pani minister Rafalskiej, zamiast przechwalać się tą rachityczną protezą, schowałbym się ze wstydu. To zapóźnienie cywilizacyjne to nie przypadek. Znacznej części polskiej prawicy nie podoba się, że kobiety wracają po urodzeniu dziecka do pracy. Brak miejsc w żłobkach to wygodny pretekst, żeby zmusić kobiety do zostania w domu. Elity – wśród nich rodziny ministrów z PiS-u – oczywiście sobie poradzą. Deficyt publicznych żłobków uderza natomiast w całą resztę mniej zamożnych Polaków i Polek.

Polska potrzebuje wielkiego programu budowy instytucji opiekuńczych. Jesteśmy przekonani, że da się go wprowadzić w ciągu jednej, czteroletniej kadencji. Chcemy, by państwo zapewniło samorządom fundusze na stworzenie 250 tysięcy nowych miejsc w żłobkach, finansowanych w pełni z budżetu centralnego. Opieka żłobkowa, podobnie jak przedszkolna, powinna być bezpłatna. Na te wydatki nie można patrzeć tylko jak na koszt – to inwestycja społeczna, dzięki której setki tysięcy polskich kobiet mają szansę aktywnie żyć, pracować, zarabiać. Prawdziwa, a nie pozorowana inwestycja w żłobki opłaca się całemu społeczeństwu”.

W swoim programie Razem deklaruje: „Zapewnimy miejsca w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci, które tego potrzebują. W wybranych placówkach zapewnimy opiekę popołudniową i weekendową”.