Pogrzeb Pawła Adamowicza

Od sobotniego poranka w Gdańsku trwają uroczystości pogrzebowe prezydenta Pawła Adamowicza. Towarzyszymy mu w ostatniej drodze.

W sobotę, 19 styczna, towarzyszymy Pawłowi Adamowiczowi i jego najbliższym w jego ostatniej drodze. Przesyłamy jego najbliższym wyrazy głębokiego współczucia. Jesteśmy z osobami mieszkającymi i związanymi z Gdańskiem – ich także ta tragedia dotknęła.

Adamowicz od wielu lat kształtował polską politykę, przez wiele lat rządził Gdańskiem. Nie zgadzał się na przejawy ksenofobii, nacjonalizmu i przemocy. Potrafił stanąć po stronie ofiar. W takich chwilach powinniśmy pamiętać o tym, że wszyscy jesteśmy częścią wspólnoty, a naszym obowiązkiem jest przeciwstawić się aktom przemocy – i stać w jednym rzędzie z ofiarami i bliskimi ofiar.

Mając w pamięci postać Prezydenta Pawła Adamowicza, chcemy jasno powiedzieć:

Nigdy więcej przemocy!