Małopolska kurator oświaty i lekcja równości

Braki w wiedzy należy nadrabiać, dałyśmy więc małopolskiej kurator oświaty podręcznik „Lekcja równości: Jak prowadzić działania antydyskryminacyjne w szkołach”, wydany przez Kampanię Przeciw Homofobii. Jest on adresowany do pedagogów, pedagożek, nauczycieli i nauczycielek i dyrekcji szkół. Mamy nadzieję, że po jego lekturze pani kurator nie będzie już mylić homoseksualności z pedofilią. A przydarzyło się jej to ostatnio w komentarzu dotyczącym podpisania przez Rafała Trzaskowskiego deklaracji LGBT+.

Mamy nadzieję, że małopolska kurator oświaty ucieszy się z prezentu

Nie będziemy się jednak oszukiwać – to nie jednorazowa wpadka, lecz systematyczne robienie wody z mózgu rodzicom i dzieciom. Obowiązkiem pedagoga jest wciąż kształcić się, by przekazywać uczniom wiedzę zgodną z aktualnym dorobkiem nauki. Dziwi nas więc i niepokoi fakt, gdy kurator oświaty, osoba z racji pozycji obdarzona autorytetem w kwestii edukacji, notorycznie rozpowszechnia dawno obalone i niezgodne z prawdą bzdury.

Pani kurator, życie odpyta panią z tego podręcznika – ale to my będziemy wizytować tę lekcję.

Mamy dość wysłuchiwania mądrości o konieczności bronienia Europy przed islamem (jakoby wzorem króla Sobieskiego). Mamy dość sugestii, że po muzeum w Auschwitz powinni oprowadzać tylko przewodnicy z licencją IPN (która notabene nie istnieje), w dodatku koniecznie Polacy. Również edukacja seksualna, atakowana przez małopolską kurator oświaty, nie jest promocją pedofilii – jest dokładnie odwrotnie.

To jej brak wśród dzieci i młodzieży ułatwia sprawcy popełnienie przestępstwa, szczególnie na terenie szkoły, gdzie np. lekcje katechezy prowadzone są przez przedstawicieli organizacji nieposiadającej zwyczaju oraz narzędzi do walki z pedofilią.

Nie będziemy czekać, aż pani kurator, korzystając ze swojej pozycji i autorytetu, rozpowszechni kolejne szkodliwe kłamstwo. W trosce o stan wiedzy młodych obywateli i obywatelek, w tym również dobro i bezpieczeństwo naszych dzieci, będziemy interweniować: kategorycznie żądamy odwołania Barbary Nowak ze stanowiska Małopolskiej Kurator Oświaty.

Polajkuj Razem Małopolska na fb!