Legalna aborcja! Bez kompromisów!

Komitet „Legalna Aborcja. Bez Kompromisów”, w którego w skład wchodzą organizacje kobiece oraz posłanki Lewicy, przedstawił projekt ustawy liberalizujący prawo do przerywania ciąży.

Każda osoba ma prawo do samostanowienia w dziedzinie swojej płodności, rozrodczości i rodzicielstwa. Każda osoba ma prawo do informacji, edukacji, poradnictwa i środków umożliwiających pełną realizację prawa do świadomego rodzicielstwa – czytamy w projekcie.

Co jeszcze znajdziemy w projekcie?

📌 Prawo do bezpiecznego przerywania ciąży do 12. tygodnia, a w szczególnych przypadkach także po 12. tygodniu.

 📌 Wprowadzenie dla podmiotów leczniczych jednolitej procedury postępowania z osobą, która chce wcześniej zakończyć ciążę.

 📌 Koniec z nadużywaniem klauzuli sumienia! Chcemy dodatkowych regulacji w tym zakresie.

 📌 Depenalizację aborcji: zniesienia kar dla lekarzy i osób pomagających w aborcji za zgodą osoby w ciąży.

📌 Reformę procedury sprzeciwu pacjenckiego.

📌 Rozszerzenie programu badań prenatalnych, na badanie białka PAPP-a.

📌 Świadczenie przerwania ciąży udzielane zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej, z uwzględnieniem wszystkich dostępnych metod, w tym metod farmakologicznych, które wspominane są w ustawie po raz pierwszy.

Złożyć swój podpis możesz w każdym biurze poselskim posłów i posłanek Razem i Lewicy, ale co najważniejsze, sama możesz wydrukować kartę na domowej drukarce i zebrać podpisy wśród rodziny i przyjaciół! Mamy kilka miesięcy na zebranie powyżej 100 000 podpisów na terenie całego kraju!

Karta do wydrukowania

Projekt całej ustawy znajdziesz TUTAJ.

O swoim poparciu możesz powiedzieć w swoich mediach społecznościowych. Tutaj znajdziesz potrzebne materiały graficzne.

Dla bieżących informacji polajkuj również fanpage inicjatywy.

Ponadto przypomnijmy – projekt Magdy Biejat o depenalizacji aborcji poparło ponad 100 organizacji kobiecych. Obecnie walczymy o poparcie klubów opozycyjnych i o nadanie projektowi numeru druku.