Tak dla obowiązkowych szczepień na COVID–19

Lewica Razem apeluje o wprowadzenie regularnych szczepień przeciw COVID-19 do Programu Szczepień Obowiązkowych oraz o zarządzenie obowiązkowej akcji szczepień na COVID-19 w ramach uprawnień ministra zdrowia wynikających z przepisów o stanie epidemii.

Pandemia COVID-19 zebrała żniwa w postaci dziesiątek tysięcy śmiertelnych przypadków koronawirusa, kilku milionów zakażeń, w których następstwie osoby często cierpią z powodu długofalowych powikłań. Ponadto odnotowano więcej niż 105 tysięcy nadmiarowych zgonów w wyniku olbrzymiego obłożenia ochrony zdrowia ponad jej możliwości przy obecnym poziomie finansowania. A to jedynie skutki zdrowotne. Panująca w Polsce epidemia w ogromnym stopniu odbiła się też na działaniu przedsiębiorstw, sytuacji pracowników i pracownic oraz edukacji. Aby kolejne fale pandemii były mniej dotkliwe, konieczne jest zaszczepienie jak największej części populacji naszego kraju.

W przeddzień 4 fali pełne szczepienie przyjęło mniej niż 14 milionów Polek i Polaków. Zainteresowanie dobrowolnym szczepieniem okazało się zbyt niskie, żeby osiągnąć odporność zbiorowiskową. Konieczne są więc bardziej zdecydowane kroki.

W trosce o interes publiczny opowiadamy się za dążeniem do pełnego wyszczepienia obywateli i obywatelek Polski, którzy kwalifikują się do podania preparatów poprzez: dołączenie szczepienia przeciwko COVID-19 do listy szczepień obowiązkowych i zarządzenie akcji szczepień obowiązkowych w ramach przepisów o stanie epidemii, zwiększenie dostępności szczepionek organizując mobilne punkty szczepień, walkę z fake newsami rozsiewanymi przez środowiska antyszczepionkowców, szeroką kampanię edukacyjną na temat pandemii i jej skutków oraz bezpieczeństwa szczepionek, jak również uzależnienie możliwości korzystania z miejsc użyteczności publicznej od posiadania dowodu zaszczepienia lub zaświadczenia o medycznych przeciwwskazaniach. Opowiadamy się również za rozszerzeniem dostępu do programu szczepień na wszystkie osoby przebywające na terenie Polski, bez względu na posiadanie obywatelstwa czy prawa pobytu. Aby zapobiec fałszowaniu zaświadczeń o szczepieniu, czy wyników testów, należy wprowadzić surową penalizację zarówno fałszowania takiej dokumentacji, jak i korzystania z podrobionych dokumentów. Postulujemy też, aby wprowadzić pełnopłatny dzień wolny od pracy dla pracownika i zleceniobiorcy na szczepienie przeciwko COVID-19 oraz w dniu po przyjęciu dawki.

Zwracamy się do Rady Ministrów o podjęcie w trybie pilnym działań, w celu wydania stosownych aktów prawnych, które wprowadzą obowiązek szczepień jak najszybciej.

Za powyższym stanowiskiem głosowało 24 radnych, przeciw były 3 osoby, a 5 się wstrzymało.

Zdjęcie: CDC