List otwarty do przewodniczącego OPZZ

Zgadzamy się z diagnozą związków zawodowych wskazującą, że kluczowe problemy współczesnej Polski to niestabilność zatrudnienia, rosnąca liczba biednych pracujących i osób balansujących na granicy ubóstwa. Jesteśmy przekonani, że aby zapewnić reprezentację interesów pracowniczych w Sejmie, konieczna jest bliska współpraca...

Continue reading →

Razem przeciwko wykorzystywaniu zwierząt w cyrku

Wrocławski Okręg RAZEM (Razem Wrocław) wyraża poparcie dla stanowiska dr. med. wet. Jarosława Zajączkowskiego w kwestii zaniechania wynajmowania terenów należących do Wrocławia cyrkom wykorzystującym w ramach organizowanych przez siebie pokazów zwierzęta, w tym gatunki egzotyczne, nieudomowione. Apelujemy do Prezydenta...

Continue reading →