DOŁĄCZ DO NAS


ZOSTAW SWOJE DANE, A SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Klikając powyższy guzik, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich podanych wyżej danych przez Razem w celu obsługi zgłoszenia i nawiązania kontaktu.

Nikomu nie udostępnimy Twojego emaila. W każdym momencie możesz usunąć swój email z naszej bazy.

Przed wypełnieniem zgłoszenia, zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.


Pytania i odpowiedzi

Podoba mi się to, co robicie. Jak mogę pomóc?

Współpracować z Razem można na kilka sposobów. Można z nami działać jako:

 • Członkini/Członek – pełnia praw członkowskich w Razem
 • Sympatyczka/Sympatyk – częściowy dostęp do informacji i udział w działaniach Razem
 • Odbiorca/Odbiorczyni newslettera – regularny dostęp do publicznych informacji o działaniach Razem
 • Darczyńca
Jak wspomóc partię finansowo?

Aby wspomóc Razem finansowo, wystarczy przelać pieniądze na konto partii.

Lewica Razem
ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
Numer konta: 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296

W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na partię”. Uwaga: polskie prawo zezwala partiom przyjmować darowizny pochodzące wyłącznie z kont krajowych oraz od osób fizycznych.

Jak wstąpić do Razem?

Członkinią/członkiem Razem może zostać każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy, a następnie odpowie na e-mail od koordynatorki/koordynatora regionu i stawi się na spotkanie. Zwykle na pierwszym spotkaniu organizacyjnym proponujemy podpisanie deklaracji wstąpienia do partii Lewica Razem. Podpisanie deklaracji i złożenie jej na ręce koordynatora/koordynatorki jest momentem, od którego zaczyna się liczyć 90 dni okresu wstępnego. Po zakończeniu okresu wstępnego zwykle uzyskuje się pełnię praw członkowskich.

Zgłoszenie przez stronę www

Wymiana e-maili z koordynatorką/koordynatorem regionu

Udział w spotkaniu dla nowych lub indywidualne spotkanie z koordynatorem/koordynatorką

Podpisanie deklaracji członkowskiej i złożenie jej do Zarządu Okręgu = rozpoczęcie okresu wstępnego

90 dni okresu wstępnego

Rozmowa z Zarządem Okręgu

Decyzja o wstąpieniu/przyjęciu do Razem

Co to znaczy: być Członkinią/Członkiem Razem?

Członkiem/Członkinią Razem może zostać każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 18 lat, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Lewicy Razem w pisemnej deklaracji wstąpienia do partii i odbędzie 90-dniowy okres wstępny.

Członkinie i Członkowie mają prawo do:

 1. wybierania władz Razem i bycia wybieranymi do tych władz;
 2. składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;
 3. udziału we wszystkich działaniach Razem;
 4. uczestniczenia w naradach władz Razem.

Mają jednocześnie obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Razem, a także brać udział w realizacji programu oraz popularyzować działalność Razem;
 2. pełnić powierzone funkcje organizacyjne;
 3. uczestniczyć w kampanii wyborczej do parlamentu i samorządów oraz do innych organów, zgodnie z programem i zamierzeniami politycznymi Razem;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych przez Radę Krajową, z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej - wysokość składki każdy deklaruje sam, minimalna to 1 zł;
 5. postępować zgodnie z celami i programem partii.
Co to znaczy: być Sympatyczką/Sympatykiem partii Razem?

Jeśli nie decydujesz się na wstąpienie do partii Razem, chcesz jednak z nią współpracować, możesz zostać Sympatyczką/Sympatykiem Razem. W tym celu musisz podpisać deklarację Sympatyczki/Sympatyka partii Razem, którą otrzymasz od koordynatora/koordynatora swojego regionu. Od Sympatyków oczekujemy przestrzegania Statutu Razem, w zamian za to gwarantujemy bieżący dostęp do wielu informacji dotyczących naszych działań oraz udział w naszych akcjach.

A jeśli nie chcę podpisywać żadnej deklaracji?

Jeśli nie chcesz składać ani deklaracji wstąpienia do partii, ani deklaracji sympatyka, a mimo to interesuje Cię, co robimy, zawsze możesz po prostu zapisać się na nasz newsletter. Aby to zrobić, wystarczy, że prawidłowo wypełnisz formularz, który znajdziesz tutaj.

Na czym polega okres wstępny w Razem?

To okres 90 dni od złożenia deklaracji wstąpienia do Razem. W tym czasie możemy nawzajem lepiej się poznać, Ty możesz przekonać się, na jakich zasadach działamy i czy nasz program oraz sposób pracy podoba Ci się na tyle, żeby zostać pełnoprawną Członkinią / pełnoprawnym Członkiem. Po upływie 90 dni od złożenia deklaracji odpowiedni Zarząd Okręgu zaprosi Cię na rozmowę, podczas której podejmiecie decyzję, czy chcecie dalej współpracować na zasadach pełnego członkostwa.

→ Negatywna decyzja Zarządu Okręgu

Zarząd Okręgu ma prawo wystawić osobie odbywającej okres wstępny negatywną opinię po okresie wstępnym i nie przyjąć jej/go w poczet Członkiń/Członków Razem. Decyzja ma formę uchwały Zarządu Okręgu. Od takiej decyzji każdej osobie przysługuje odwołanie.

→ Pozytywna decyzja Zarządu Okręgu

W przeważającej większości przypadków Zarządy Okręgów pozytywnie oceniają okres wstępny i przyjmują osobę w poczet Członkiń/Członków Razem. Podejmują tę decyzję w drodze uchwały Zarządu Okręgu nie później niż 90 dni po rozpoczęciu okresu wstępnego, czyli momentu przyjęcia podpisanej deklaracji. Decyzja może zostać podjęta wcześniej - okres wstępny może się zakończyć już po 30 dniach. Po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd Okręgu, Członkini/Członek otrzymuje pełen dostęp do partyjnego forum oraz figuruje w wykazie członkostwa w partii. Otrzymuje też pełnię praw członkowskich, w tym prawo do bycia wybieraną/wybieranym do władz i głosowania.

Jak zmienić swój status z Sympatyczki/Sympatyka na Członkinię/Członka?

Czasami zdarza się, że ktoś, kto wcześniej zadeklarował się jako Sympatyczka/Sympatyk, chce zostać Członkinią/Członkiem Razem. W tym celu musi porozumieć się z właściwym Zarządem Okręgu i przesłać deklarację wstąpienia do Lewicy Razem, a następnie odbyć okres wstępny – tak jak każda osoba wstępująca do Razem. Okres bycia Sympatykiem Zarząd Okręgu może zaliczyć na poczet okresu wstępnego.

Jak zmienić swój status z Członkini/Członka na Sympatyczkę/Sympatyka?

Czasami zdarza się, że ktoś, kto wcześniej zadeklarował się jako Członkini/Członek, chce zostać Sympatyczką/Sympatykiem Razem. W tym celu musi złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w partii i dostarczyć ją do właściwego Zarządu Okręgu, Zarządu Krajowego lub przesłać najpierw skan na adres [email protected], a następnie sam dokument pocztą pod adresem biura partii. Następnie zaś złożyć do właściwego Zarządu Okręgu deklarację sympatyka Razem.

Jak wystąpić z partii?

Wystąpienie z partii jest bardzo proste. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie woli o treści: „Ja, niżej podpisana/y, składam rezygnację z członkostwa w Razem (data i czytelny podpis)” do swojego Zarządu Okręgu, Zarządu Krajowego lub przesłać najpierw skan na adres [email protected], a następnie sam dokument pocztą na adres biura partii.