מיר האָבן געגרינדעט די פּאַרטיי 'צוזאַמען’…

די פּאַרטיי 'צוזאַמען’ האָבן מיר געגרינדעט פֿרילינג, דעם 15טן מײַ 2015.

פאַר וואָס? ווײַל מיר האָבן געזאָגט 'אַ סוף, אַן עק!’ און ווײַטער זאָגן מיר: עס איז גענוג.

מיר זאָגן: גענוג מיט דער נידעריק־באַצאָלטער אַרבעט און די הלוואות אויף 30 יאָר.

מיר זאָגן: גענוג מיט די שטײַער־פּריווילעגיעס פֿאַר גרויסע קאָרפּאָראַציעס און בענק.

מיר זאָגן: גענוג מיט דער פּאָליטיקער־קאַסטע, וואָס ווייסט גאָרנישט ווי עס לעבן די פּראָסטע לײַט.

’צוזאַמען’ מיינט אַן אַנדער פּוילן. אַ פּוילן וווּ דאָס געזעץ שטייט בײַ דער זײַט פון די אַרבעטער. 'צוזאַמען’ מיינט אַ מלוכה, וואָס קען פֿאַרזאָרגן אירע בירגערס מיט ביליקע דירות, קאָמונאַלע קינדער-גערטנער און ‏טאָגהיימען און אַ פֿאַרלאָזלעכע קראַנקן-קאַסע.

ס’איז יאָ מעגלעך צו האָבן אַ געזיכערטע אַרבעט און פּאַסיקע באַדינגונגען!


קאָנטאַקטירט אונדז

דער אַדרעס: פּאַרטיי ביוראָ: נײַע וועלט גאַס 27, (דער אַרײַנגאַנג איז דורכן טויער), 00-029, וואַרשע

טעלעפֿאָן: (+48) 663 483 923

פייסבוקטוויטער

וואָרטזאָגערין:

דאָראָטאַ אָלקאָ

[email protected]

(+48) 608 784 455

באַנק־קאָנטע פֿאַר אונטערשטיצונגען:

Lewica Razem 41 1240 1037 1111 0010 6408

מיר בעטן מען זאָל שרײַבן אינעם טיטל פֿונעם באַנק־טראַנספֿער 'Darowizna na partię’.