מיר האבן געגרינדעט צוזאמען…

מיר האבן געגרינדעט צוזאמען (צוזאמען) אין פרילונג, אין יאר 2015 (שבת כ״ז באייר תשע״ה).

ווייַל מיר זאגן גענוג. מיר זאגן גענוג מיט נידעריק-באצאלט ארבעט און הלוואות פאר 30 יאר.

מיר זאגן גענוג מיט פאדאטקן פריווילעגיעס פאר גראיסע קארפאראציעס און בענק.

מיר זאגן גענוג מיט פאליטיקערס קאסטע וועלכע ווייסן נישט ווי פראסט מענטשן לעבן.

צוזאמען עס איז פוילן וואס איז אנדער. א געזעץ קענ שטייט אויף דער זייט פון ארבעטערס. שטאט קענ צושטעלט קאמונאל בזול דירות, פריי קינדערגארטן און פארלאזלעך מעדיקאל אופהיט. גאראנטירט, סטאביל ארבעט באדינגען און ווערטיק פרנסה איז מעגלעך.

קאנטאקט

פארטיי ביורא: נייע וועלט 27 (אריינפאר ביים טויער)، 00-029 ווארשע

טעלעפאן: (+48) 663 483 923

פייסבוקטוויטער

ווארטזאגערין: דאראטא אלקא[email protected](+48) 608 784 455

.

באנק חשבון

4112401037111100106408 Lewica Razem

אין טיטל פון באנק טראנספער מיר בעטן צו שרייבן: נדבה פאר פארטיי