Założyliśmy RAZEM, bo mamy dość.

Mamy dość śmieciowej pracy i kredytów na 30 lat. Mamy dość przywilejów podatkowych dla wielkich korporacji i banków. Mamy dość kasty polityków, którzy nie wiedzą jak żyją zwykli ludzie.

Razem to Polska, która wygląda inaczej. Prawo może stać po stronie pracowników. Państwo może zapewniać tanie mieszkania czynszowe, bezpłatne żłobki i solidną opiekę lekarską. Da się zagwarantować stabilne warunki pracy i godne płace.


Na początku była próba konsolidacji małych środowisk lewicowych, rozproszonych w tamtym momencie w Polsce, i stworzenia wspólnej listy w zbliżających się wyborach. Odzew na apel grupy inicjatywnej był nieoczekiwany – okazało się, że zaczęli odpowiadać na niego ludzie do tej pory w ogóle niezajmujący się polityką. W całym kraju zawiązywały się spotkania pod okiem koordynatorów regionalnych – tak zaczęliśmy pracować nad deklaracją programową i statutem nowej partii, Razem.

Od tego momentu, krok za krokiem, budujemy Razem:

  •  16-17 maja 2015 roku – kongres założycielski Razem w nieistniejącym już budynku Universalu w Warszawie; w obradach wzięło udział prawie 200 osób z Polski oraz spoza kraju; wybrano ciała przedstawicielskie Razem: 9 osób do Zarządu Krajowego i 21 do Rady Krajowej (bez przewodniczącego, za to z parytetami płciowymi i kwotami regionalnymi). Przedyskutowano i przegłosowano ponad 140 poprawek do kluczowych dokumentów partii. Kongres zorganizowano z solidarnościowych składek uczestników. To wtedy ukuło się powiedzenie „optyczne trzydzieści”, gdy zmęczone prezydium kongresu próbowało ustalić, czy wniosek popiera odpowiednio duża grupa osób na sali;
  • 21 lipca 2015 roku – oficjalna rejestracja Partii Razem jako partii politycznej przez Sąd Okręgowy w Warszawie, pomimo próby zablokowania tego procesu przez Jarosława Gowina (nie podobała mu się zbieżność nazw obu partii); wtedy dowiedzieliśmy się, że w wyborach będziemy mogli wystartować jako osobna partia, a nie jako Komitet Wyborczy Wyborców albo część jakiejś koalicji;
  • układanie list wyborczych we wszystkich okręgach i zbiórka 100 000 podpisów w całym kraju – to wtedy zaczęliśmy zdobywać „złotego Ławniczaka” – symboliczną pochwałę za zebranie 100 podpisów w ciągu jednego dnia, która zawdzięcza nazwę nazwiska dzielnego zbieracza, który osiągnął ten imponujący wynik po raz pierwszy;
  • 25 października 2015 roku – dzień wyborów parlamentarnych, do których wystartowaliśmy w całym kraju, wystawiając w każdym okręgu listę z pełnym parytetem i suwakiem;
  • 9-18 marca 2016 roku – akcja pod Kancelarią Prezes Rady Ministrów, czyli protest przeciwko niepublikowaniu przez rząd wyroków Trybunału Konstytucyjnego; przez 8 dni i nocy w namiotach rozbitych na trawniku marznęliśmy w systemie zmianowym – na pamiątkę tamtego wydarzenia niektórzy noszą dumnie przypinkę z napisem „marznę”;
  • 4 kwietnia 2016 roku – pierwsza demonstracja „wieszakowa” w Warszawie przeciwko próbom zaostrzenia zakazu aborcji; kilka tysięcy ludzi z wieszakami pod Sejmem zapowiadało sukces „czarnych protestów”, które miały dopiero nadejść jesienią;
  • 16-17 kwietnia 2016 roku – nadzwyczajny kongres statutowy w Łodzi – delegatki i delegaci przez dwa dni obradowali nad zapisami nowego Statutu;
  • 14-15 maja 2016 roku – doroczny kongres powszechny, w Warszawie; kongres sprawozdawczo-wyborczy, podczas którego poprawialiśmy statut i wybraliśmy nowe składy organów: Zarządu Krajowego, Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Komitetu Równościowego, Komitetu Dyscyplinarnego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Partyjnej Komisji Wyborczej.
  • 21 września 2016 roku – początek #czarnegoprotestu

Dziś RAZEM to kilka tysięcy członków i członkiń oraz sympatyczek i sympatyków w całej Polsce i wielu krajach Europy. Większość z nas żyje poza dużymi miastami, ale stworzyliśmy regularne struktury: mamy ośrodki w każdym mieście wojewódzkim, w większości miast powiatowych i wielu innych miejscowościach.