Składki członkowskie

Członkinie i członkowie Razem wpłacają składki członkowskie na konto partii.

PARTIA RAZEM
ul. Jezierskiego 7/LU 1, 00-457 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 6408 8296

Wzór tytułu przelewu:
XXXX SKŁADKA CZŁONKOWSKA

(w miejsce XXXX wstaw indywidualny numer Twojej legitymacji członkowskiej)