Składki członkowskie

Członkinie i członkowie Razem wpłacają składki członkowskie na konto partii.

LEWICA RAZEM
ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa
41 1240 1037 1111 0010 6408 8296

Wzór tytułu przelewu:
XXXX SKŁADKA CZŁONKOWSKA

(w miejsce XXXX wstaw indywidualny numer Twojej legitymacji członkowskiej)