Poparcie dla DiEM25

Partia Razem popiera Manifest Demokratyzacji Europy ogłoszony przez Janisa Warufakisa 9 lutego 2016 roku w Berlinie.

Unia Europejska przechodzi kryzys. W Polsce i w wielu innych krajach europejskich odradzają się tendencje nacjonalistyczne, którym często towarzyszy otwarta ksenofobia i rasizm. Jako jedyną alternatywę przedstawia się często bezkrytyczne poparcie dla instytucji unijnych, które głoszą środowiska liberalne. Te dwie tendencje szczególnie wyraźnie rysują się w krajach takich jak Polska. Oba te obozy traktują Polskę przedmiotowo - dla pierwszych jest ona wyłącznie ofiarą Unii Europejskiej, dla drugich – wyłącznie jej beneficjentką.

Razem chce, żeby w świadomości swoich obywatelek i obywateli Polska stała się pełnoprawnym podmiotem relacji europejskich. Nie traktujemy Unii Europejskiej ani jako wroga zagrażającego narodowej suwerenności, ani jako skarbonki, z której można bez końca wyciągać pieniądze. Widzimy trzecią możliwość: w poczuciu odpowiedzialności za dobro wszystkich mieszkanek i mieszkańców Europy domagamy się Europy solidarnej, przejrzystej, równościowej i prawdziwie demokratycznej.

Stanowczo potępiamy politykę zaciskania pasa stosowaną wobec tych krajów UE, które dotknął największy kryzys. Drastyczne oszczędności, których wymaga się od najbardziej poszkodowanych, prowadzą do zwiększania się różnic społecznych i kurczenia gospodarki, co jeszcze bardziej pogłębia zapaść. Razem stoi po stronie solidarności. Chcemy Europy, która na pierwszym miejscu stawia dobro obywatelek i obywateli, a nie instytucji finansowych.

Instytucje unijne muszą być przejrzyste. Uważamy za niedopuszczalne negocjowanie tak istotnych dla naszego życia traktatów jak TTIP za zamkniętymi drzwiami, bez żadnej demokratycznej kontroli. Lobbing wielkich korporacji ma obecnie większy wpływ na kształtowanie unijnego prawa niż głos obywatelek i obywateli UE. Razem domaga się pełnej przejrzystości Unii Europejskiej – wszystkie decyzje muszą zapadać pod demokratyczną kontrolą, a nie ponad głowami mieszkanek i mieszkańców Europy.

Domagamy się Europy równościowej, ponieważ tylko dążąc do równości wszystkich obywatelek i obywateli, Wspólnota Europejska może być prawdziwie demokratyczna. Sprzeciwiamy się dzieleniu Europejek i Europejczyków na lepszych i gorszych, a także dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, religię, tożsamość płciową, orientację seksualną czy inne czynniki. Sprzeciwiamy się nieludzkiemu traktowaniu uchodźców uciekających przed wojną i szukających w Europie bezpieczeństwa.

Razem chcemy budować Europę solidarną, przejrzystą i równościową. Możemy to osiągnąć dzięki demokratyzacji instytucji europejskich, którą postuluje ruch DiEM25. Jeśli nie chcemy powrotu do Europy nacjonalizmów, musimy podjąć wysiłek reformy i sprawić, by „Wspólnota Europejska” przestała być tylko hasłem, a zaczęła być postrzegana jako wspólne dobro wszystkich mieszkanek i mieszkańców Europy.

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 6 maja 2016 roku