Partia Razem popiera konstytucyjne prawo zrzeszania się pracownic i pracowników w związkach zawodowych. Stanowczo sprzeciwiamy się jakimkolwiek represjom wynikającym z założenia lub wstąpienia do związku zawodowego, a zwłaszcza zwolnieniom za działalność związkową.

Z niepokojem przyglądaliśmy się w ostatnich dniach konfliktowi pracodawcy i pracowników warszawskiej burgerowni Krowarzywa. Protest Międzyzakładowej Komisji Pracujących w Gastronomii OZZ IP, w której są zrzeszeni pracownice i pracownicy lokalu był bezprecedensowy. Był wyrazem sprzeciwu wobec łamiących prawo warunków zatrudnienia w gastronomii – jednej z najtrudniejszych dla osób zatrudnionych branż, w której prawa pracownicze są notorycznie łamane. Co istotne, był protestem osób zrzeszonych w związku zawodowym mimo zatrudnienia w oparciu o umowy cywilnoprawne. Skorzystały one z wydanego w 2015 roku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który wskazywał, iż prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych mają nie tylko pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, ale także zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych oraz samo zatrudniających się. Art. 2 Ustawy o Związkach Zawodowych mówi:

Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Ponadto w polskim prawie istnieje szereg przepisów gwarantujących prawo do zrzeszania się pracowników w związkach zawodowych. Najważniejszymi z nich są: art. 12

Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych

art. 32 Konstytucji RP

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

oraz art. 59

Zapewnia się wolność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców

Każda osoba zatrudniona powinna mieć zapewnione godne warunki pracy, odpowiednie wynagrodzenie oraz przysługujący jej zgodnie z kodeksem pracy rodzaj umowy, na mocy której zawierany jest stosunek pracy. Każda osoba zatrudniona powinna mieć prawo do urlopu, zwolnienia lekarskiego, a także gwarancję, że jej dzień roboczy trwa ustawowe 8 godzin. Działające sprawnie związki zawodowe to wartościowe wsparcie nie tylko dla pracownic i pracowników, ale także właścicielek i właścicieli firm – pomagają w pilnowaniu przestrzegania prawa, ustaleniu satysfakcjonujących obie strony warunków zatrudnienia i rozwiązywaniu sporów, kiedy się pojawią. Niestety, przed nami długa droga do docenienia tej formy organizacji pracowniczej.

W ostatnich latach dochodziło w Polsce wielokrotnie do zwolnień za działalność związkową. W 2016 Kaufland w Bełchatowie zwolnił 2 członków zarządu związku. Szykanowanie i w efekcie końcowym zwolnienie związkowców nastąpiło w 2014 roku w Lidlu, w styczniu 2011 roku – zwlniono ośmiu pracowników firmy Teleskop spółka z o.o., w lipcu 2008 – 2 członków zarządu nowopowstałego związku w RD Precision, w grudniu 2006 roku – pracownika firmy ochroniarskiej Ekotrade. Wywieranie presji na pracowników próbujących założyć związek zawodowy w firmach prywatnych jest nagminne i doprowadza w większości przypadków do uniemożliwienia prowadzenia działalności związkowej. Prym wiodą tutaj sieci marketów z zachodnim kapitałem. O ile w ich rodzimych krajach w każdym oddziale istnieje związek zawodowy i przestrzega się praw pracowników to w polskich oddziałach wyrzuca się z pracy za samą próbę reprezentowania pracowników przed pracodawcą.

Partia Razem stoi po stronie pracowników i pracownic i wspiera prawo do związkowej solidarności. Żądamy poszanowania konstytucyjnych praw Polaków i Polek i przestrzegania prawa pracy przez pracodawców. Chcemy Polski, w której osoby zatrudnione mają świadomość praw, jakie im przysługują, i mogą walczyć o nie z godnie podniesioną głową, bez lęku o utratę pracy.

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 24 czerwca 2016