Stanowisko o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do sejmu

Partia Razem zdecydowanie dystansuje się od propozycji wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu. Doświadczenia innych krajów jednoznacznie pokazują, że JOW-y nie przyczyniają się do osłabienia pozycji wielkich i zasobnych partii. Przeciwnie, często prowadzą do ustanowienia systemu zbliżonego do dwupartyjnego. Partia Razem uważa, że ordynacja w wyborach do Sejmu powinna być proporcjonalna, aby zasiadali w nim reprezentanci różnych grup interesów.

Jednocześnie wyrażamy zaniepokojenie działaniami podjętymi przez prezydenta Bronisława Komorowskiego po pierwszej turze wyborów prezydenckich w 2015 roku. Forsowanie przed drugą turą wyborów pomysłu referendum w sprawie naprędce przygotowanych zmian w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uznajemy za zachowanie niestosowne i niedopuszczalne w demokratycznym państwie.

Stanowisko zostało przyjęte przez Kongres Razem 17 maja 2015 r.