Stanowisko w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa

Partia Razem popiera zgłoszoną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego inicjatywę ustawodawczą w sprawie finansowania wynagrodzeń nauczycieli z budżetu państwa.

Od początku swojego istnienia Partia Razem konsekwentnie opowiada się za silnym państwem, które gwarantuje wysokiej jakości usługi publiczne dla wszystkich obywatelek i obywateli. Projekt gwarancji wypłaty nauczycielskich wynagrodzeń z budżetu centralnego wpisuje się w tę wizję.

Obecny system – w którym wynagrodzenia nauczycieli finansowane są z subwencji oświatowej – jest głęboko wadliwy. Fundusze przekazywane z budżetu centralnego samorządom wystarczają na około 80% całościowych kosztów utrzymania oświaty. Konsekwencją tego jest konieczność dokładania na ten cel znacznych środków przez gminy i powiaty. Częstokroć prowadzi to do licznych patologii, takich jak niezgodne z prawem prywatyzowanie placówek oświatowych, mające na celu krótkowzroczne oszczędności.

Model ten uzależnia ponadto jakość edukacji od zamożności jednostek samorządu terytorialnego. Cierpi na tym zarówno dobro dzieci, jak i bezpieczeństwo pracowników oświaty. W minionych latach zdarzały się sytuacje, kiedy to zadłużone gminy nie były w stanie terminowo wypłacać wynagrodzenia nauczycielom. Finansowanie ich pensji z budżetu centralnego pomogłoby niwelować nierówności między samorządami, jednocześnie przyczyniając się do zmniejszania dysproporcji w rozwoju dzieci.

Jednym z fundamentów rozwoju społecznego i ekonomicznego Polski jest sprawnie funkcjonujący, stabilny system oświaty. Aby taki zbudować, potrzebne są efektywne mechanizmy i przewidywalne mechanizmy finansowania edukacji. Proponowane rozwiązanie odciąża samorządy i zapewnia długofalowe bezpieczeństwo ekonomiczne oświaty, za co odpowiedzialność weźmie państwo. Zastępująca subwencję oświatową dotacja celowa spowoduje, że przekazanych pieniędzy samorządy nie będą mogły wydać na inne niż edukacja przeznaczenie – jak na przykład kanalizacja czy drogi, jak to ma czasem miejsce dzisiaj.

Co więcej, przyjęcie proponowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego projektu pomoże również rozpocząć odbudowę prestiżu i statusu społecznego zawodu nauczyciela. Finansowanie wynagrodzeń z budżetu centralnego będzie wysłaniem silnego sygnału na temat istotnej wagi oświaty i pracy pedagogów. Analogiczny system funkcjonujący we Francji jest jednym z czynników, dzięki którym zawód nauczyciela jest w tym kraju tak szanowany.

Partia Razem uważa, że na edukacji nie można oszczędzać. Dlatego też nieustannie postulujemy zwiększenie finansowania oświaty i zapewnienie stabilnych warunków pracy polskim nauczycielkom i nauczycielom. Zmiana mechanizmu finansowania ich wynagrodzeń jest pierwszym, istotnym krokiem w tym kierunku.

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 27 maja 2016