Stanowisko w sprawie Obywatelskiego Paktu na rzecz Mediów Publicznych

Kształt mediów publicznych, jako wspólnego dobra, powinien być wypracowany w publicznej debacie. Dlatego też popieramy inicjatywę Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych „Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych”. Jest ona w ogromnej mierze zgodna z założeniami programowymi Razem dotyczącymi mediów publicznych.

Partia Razem ma jasno określoną wizję mediów publicznych. Z racji wyznaczania standardów innych niż obowiązujące w mediach komercyjnych, stacje telewizji publicznej oraz Polskiego Radia nie powinny z nimi konkurować. Należy za to przywrócić edukacyjny i kulturotwórczy charakter mediów, zwłaszcza TVP. Optujemy za rezygnacją z reklam oraz abonamentu i zastąpienie ich stałą dotacją z budżetu. Dodatkowo TVP powinna partycypować w dochodach z reklam emitowanych przez telewizje prywatne. Media publiczne finansowane z tych środków nie powinny się dostosowywać do gustów odbiorców, ale je kształtować, być narzędziem edukacji obywatelskiej, a w programach publicystycznych wyznaczać standardy dziennikarskiego profesjonalizmu i rzetelności. Dlatego też sądzimy, że ambitne treści – czyli programy publicystyczne, edukacyjne i kulturalne – powinny być ulokowane w głównym nurcie telewizyjnych i radiowych ramówek, w odpowiednim stosunku do reszty programów.

Razem uważa, że niezależne, pluralistyczne, wypełniające misję edukacyjną, kulturalną i informacyjną media publiczne są dobrem narodowym, które wszystkim obywatelom i obywatelkom gwarantuje Konstytucja RP. Tylko jako takie środki masowego przekazu mogą być gwarantem demokratycznego społeczeństwa. (Fragment stanowiska uchwalonego przez Radę Krajową Partii Razem dnia 22 stycznia 2016 r. )

Inicjatywę popieramy zatem z zastrzeżeniem niewielkich różnic dotyczących mechanizmu finansowania mediów publicznych oraz dążenia do całkowitego wyeliminowania reklam komercyjnych w mediach publicznych. W związku z tym nasz podpis pod nim należy traktować jako wyraz mocnego poparcia, lecz nie jako zobowiązanie lub deklarację programową.

Podzielamy przekonanie inicjatorów Paktu: kształt mediów publicznych musi zostać wypracowany ponad politycznymi podziałami.

Stanowisko przyjęte przez Radę Krajową 15 czerwca 2016 roku