OKRĘG TARNOWSKI

WykopFacebook

Kontakt

Dawid Sznajder
tel. (+48) 600 246 642

Zasięg terytorialny

Okręg Tarnowski obejmuje miasto Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Zarząd Okręgu Tarnowskiego

  • Daniel Lada
  • Sylwia Sokół
  • Dawid Sznajder

E-mail: razem.zarzad.tarnow@gmail.com