OKRĘG TARNOWSKI

Kontakt

Przemysław Łyczko
tel. (+48) 795 130 949

Zasięg terytorialny

Okręg Tarnowski obejmuje miasto Tarnów i powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski.

Zarząd Okręgu Tarnowskiego

  • Przemysław Łyczko
  • Sylwia Sokół
  • Dawid Sznajder

E-mail: [email protected]