Stanowisko w sprawie planowanego demontażu systemu ochrony przyrody w Polsce z postulatem dymisji ministra środowiska Jana Szyszki

W pierwszych dniach grudnia 2016 roku organizacje pozarządowe ujawniły dokumenty, z których wynika, że Ministerstwo Środowiska przygotowuje nowelizacje trzech ustaw: Ustawy o ochronie Przyrody, ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Continue reading →

stanowisko o globalnym ociepleniu i konieczności transformacji energetycznej

Od 30 lat każdy miesiąc jest cieplejszy niż XX-wieczna średnia dla tego miesiąca. Rok 2016 znów jest najcieplejszym w historii pomiarów światowej temperatury – takie alarmujące wiadomości towarzyszą nam rokrocznie już od 2014 r. Lód w Arktyce i Antarktyce...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie nowelizacji prawa łowieckiego

20 września 2016 r. Rada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy o prawie łowieckim. Projekt dotyczący nas wszystkich, w większości nie-myśliwych, został napisany pod dyktando lobby myśliwskiego, wyjątkowo silnego w rządzie i w parlamencie. Wielu posłów i senatorów, przedstawicieli elit...

Continue reading →

Stanowisko w sprawie ustawy o obrocie ziemią

1 Maja 2016 minął dwunastoletni okres ochonny na zakup ziemi rolnej i gruntów leśnych przez cudzoziemców, ustanowiony w traktacie akcesyjnym do Unii Europejskiej. 26 kwietnia bieżącego roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy regulujące obrót ziemią rolną i gruntami leśnymi. Regulacje...

Continue reading →

Białowieża: Przeciwko wycince Puszczy!

Dobro Puszczy leży na sercu całej Polsce! W wielu miastach organizowane są akcje przeciwko wycince drzew w Puszczy Białowieskiej i jednocześnie domagające się jej lepszej ochrony. Także mieszkańcy Puszczy Białowieskiej, którzy są za jej lepszą ochroną, zorganizowali lokalną akcję w Białowieży –...

Continue reading →

Razem Dla Puszczy

Razem Dla Puszczy. Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na organizowaną przez Razem Podlasie debatę dotyczącą planu zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Uważamy, że temat tak bardzo ważny dla naszego regionu musi stać się przedmiotem poważnej dyskusji, która wyjdzie poza wąskie grono specjalistów...

Continue reading →

Na Marszu Entów w obronie Puszczy Białowieskiej

Continue reading →

Stanowisko w sprawie Puszczy Białowieskiej

Puszcza Białowieska to największy w Europie naturalny kompleks leśny, ostoja wielu rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt i roślin. Znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, należy do obszarów chronionych Natura 2000. Białowieski Park Narodowy obejmuje tylko...

Continue reading →

Stanowisko na szczyt klimatyczny COP21 ws. solidarnej transformacji energetycznej w Polsce i na świecie

Bezpieczeństwo Zgodnie z artykułem 74 Konstytucji „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.”. Globalna zmiana klimatu, którą obserwujemy po rewolucji przemysłowej, to historyczne wyzwanie dla całej ludzkości. Jeśli nie uratujemy ekosystemów, w których żyjemy, czekać nas...

Continue reading →