Chúng tôi đã thành lập Razem

Vào mùa xuân năm 2015, chúng tôi đã thành lập RAZEM. Bởi vì chúng tôi thấy quá đủ rồi.

Chúng tôi thấy đã quá đủ với công việc rác rưởi và các khoản vay tín dụng kéo dài 30 năm. Đã quá đủ với đặc quyền thuế dành cho các tập đoàn và ngân hàng lớn. Đã quá đủ với tầng lớp chính trị gia không biết đến cuộc sống của người dân thường ra sao.

Cùng với RAZEM diện mạo của đất nước Ba Lan sẽ khác. Luật pháp có thể đứng về phía người lao động. Nhà nước có thể cung cấp nhà cho thuê giá rẻ, nhà trẻ miễn phí và chăm sóc y tế đáng tin cậy. Điều kiện làm việc ổn định và mức lương xứng đáng sẽ được đảm bảo. *

Liên hệ

Văn phòng đảng: ul. Nowy Świat 27 (lối vào bên trong cửa) 00-029 Warszawa

điện thoại: +48 663 483 923

e-mail: [email protected]

Phát ngôn viên Dorota Olko, [email protected], +48 608 784 455.

FacebookTwitter

Tài khoản ngân hàng

41 1240 1037 1111 0010 6408 8296  

LEWICA RAZEM ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa

Để ủng hộ cho RAZEM thực hiện các mục tiêu  chính trị, xin vui lòng điền vào trong danh mục chuyển khoản „Darowizna na partię”.


Bản tuyên ngôn chương trình

1. NHÀ NƯỚC ĐỨNG VỀ PHÍA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Patrz więcej po polsku: 

1. Chúng tôi sẽ đặt ra mức lương tối thiểu cho  hợp đồng lao động ở mức 2/3 lương trung bình của nền kinh tế.

2. Chúng tôi sẽ bắt buộc sử dụng hợp đồng lao động trong việc thực hiện mua sắm công, trừ khi hợp đồng dân sự liên quan đến đặc thù của một trường hợp mua sắm công cụ thể. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc tuyển dụng bằng „hợp đồng rác”* của các tổ chức nhà nước.

*“Hợp đồng rác” là một loại hợp đồng dân sự để tuyển nhân viên, nhưng đồng thời cũng nhằm mục đích lách các quy định luật lao động hoặc để giảm thuế. Những lý do  khác thường gặp của việc sử dụng „hợp đồng rác” là giảm chi phí lao động, dễ dàng sa thải nhân viên, giảm chi phí sa thải nhân viên, tránh trả tiền cho nhân viên làm thêm giờ.

3. Cùng với sự tiến triển của tự động hóa, mọi người có thể làm việc ngày càng ngắn hơn. Chúng tôi sẽ triển khai một tuần làm việc 35 giờ. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho mọi nhân viên kỳ nghỉ phép có lương hàng năm ít nhất là 35 ngày. Chúng tôi sẽ loại bỏ thời hạn thanh toán 12 tháng, điều hiện nay đang được các công ty sử dụng để tránh trả lương làm thêm giờ cho nhân viên. Chúng tôi sẽ tiến tới việc thống nhất thời gian làm việc trên toàn Liên minh Châu Âu.

4. Chúng tôi sẽ trao cho Thanh tra Lao Động Nhà Nước quyền thay đổi hinh thức tuyển dụng thành hợp đồng lao động nếu xác định được mối quan hệ lao động. (Tức là nếu thanh tra lao động kiểm tra mà thấy việc tuyển dụng là quan hệ lao động chứ ko phải quan hệ dân sự thì có quyền thay đổi thành hợp đồng lao động, chị hiểu ý câu này là như thế). Chúng tôi sẽ tăng hình phạt cho việc vi phạm quyền nhân viên. Trong các công ty đại chúng, chúng tôi sẽ đưa ra lệnh cấm trả thưởng cho các hội đồng quản trị nếu bị phạt vì không tuân thủ luật lao động. 

Patrz więcej po polsku: 

5. [skreślony]

6. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để tăng cường sự tham gia của nhân viên. Trong các doanh nghiệp không có công đoàn, chúng tôi sẽ đảm bảo cho các đại diện được nhân viên bầu ra có quyền hạn như của tổ chức công đoàn trong công ty. Chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu trong mỗi ban kiểm soát phải có ít nhất 20% đại diện của nhân viên, được bầu một cách dân chủ. Chúng tôi sẽ tăng cường sự tham gia của các tổ chức công đoàn và đội ngũ nhân viên vào việc quyết định các vị trí quản lý nhân sự. Công việc là cơ sở quan trọng để xác định nhân thân và mọi người có quyền đồng quyết định về các điều kiện việc làm.

7. Chúng tôi sẽ cấm thực tập miễn phí. Chúng tôi sẽ đưa ra mức thù lao tối thiểu tính theo giờ cho thực tập viên. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thể chế tình nguyện và ngăn chặn việc lạm dụng nó cho mục đích thương mại.

8. Chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống hỗ trợ cho sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu tham gia thị trường lao động. Chúng tôi sẽ tài trợ từ ngân sách cho 6 tháng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong các cơ sở và tổ chức phi lợi nhuận

9. Chúng tôi sẽ hướng tới sự minh bạch về mức lương. Đây là cách duy nhất giúp mọi người có thể đạt được mức  lương bình đẳng cho cùng một loại công việc và chấm dứt sự phân biệt đối xử  vì giới tính hoặc tuổi tác.

10. Chúng tôi sẽ đưa ra điều khoản trong bộ luật lao động quy định  mỗi nhân viên, bất kể ngành nghề, ít nhất cứ hai tuần phải được nghỉ một ngày chủ nhật . Chúng tôi sẽ đưa ra mức trả lương cho ngày chủ nhật bằng 250% mức lương cơ sở.

11. Chúng tôi sẽ bảo đảm mức lương cho thời gian mất khả năng lao động vì nghỉ ốm và khi hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức lương cơ bản kèm tiền thưởng và phụ cấp. Người ốm không nên cảm thấy thiếu hụt về tài chính khi không thể đi làm.

12. Chúng tôi sẽ chấm dứt sự bất ổn định trong công việc. Việc ký hợp đồng có thời hạn  lần thứ hai sẽ có hiệu lực pháp lý tương đương với việc ký hợp đồng vô thời hạn. Công ty không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng sẽ phải đưa ra lý do chính đáng


2. MỨC THUẾ CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

1. Chúng tôi sẽ tăng khoản thu nhập được miễn thuế lên bằng mười hai lần mức sinh hoạt tối thiểu.

2. Chúng tôi sẽ tăng khoản thu nhập được miễn thuế lên bằng mười hai lần mức sinh hoạt tối thiểu.

3. Chúng tôi sẽ tái đàm phán các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với các thiên đường thuế. Mọi công dân Ba Lan kinh doanh tại Ba Lan đều có nghĩa vụ đóng thuế trong nước. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc tịch thu các khoản thu nhập cố tình bị che giấu.

4. Chúng tôi sẽ loại bỏ đặc quyền thanh toán thuế cố định mà hiện tại chỉ có các doanh nhân có thu nhập cao nhất sử dụng. Tất cả những người nộp thuế phải nộp theo một thang thuế công bằng. Chúng tôi sẽ thay đổi các quy tắc đánh thuế thu nhập từ vốn và lợi nhuận cho thuê bất động sản.

5. Chúng tôi sẽ xóa giới hạn mức đóng góp lương hưu tính  từ thu nhập. Chúng tôi sẽ phụ thuộc mức đóng góp lương hưu vào mức thu nhập để giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

6. Chúng tôi sẽ đưa ra thuế lũy tiến cho các doanh nghiệp . Các tập đoàn đa quốc gia lớn cần phải trả thuế cao hơn các công ty nhỏ, hoặc chỉ mới đang phát triển.

7. Chúng tôi sẽ tăng thêm thuế cho những công ty – thay vì đầu tư –  giữ khoản vốn  dư  không sinh lợi trong tài khoản.

8. Chúng tôi sẽ loại bỏ các đặc quyền thuế đối với các công ty hoạt động trong các Đặc khu kinh tế. Số tiền tiết kiệm được theo cách này sẽ được dùng để tạo việc làm ổn định trong  ngành công nghiệp công cộng mới.

9. Ba Lan cần ủng hộ  Liên minh châu Âu trong việc áp dụng thuế giao dịch vốn. Châu Âu có thể hạn chế đầu cơ bằng cách đánh thuế giao dịch trong lĩnh vực tài chính.

10. Chúng tôi sẽ đưa ra một điều khoản chống trốn thuế. Điều này sẽ cung cấp cho nhà nước một công cụ thực sự để chống lại thông lệ rút lợi nhuận trước thuế ra khỏi Ba Lan của các công ty đa quốc gia. 

11. Chúng tôi sẽ tổ chức lại và  thống nhất hệ thống áp dụng luật thuế. Chúng tôi sẽ ổn định hóa luật thuế.

12. Chúng tôi sẽ bãi bỏ đặc quyền thuế của nhà thờ và hiệp hội tôn giáo. Nhà nước không thể đối xử với các hiệp hội tôn giáo đặc cách hơn các tổ chức phi chính phủ khác.


3. NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG NHÀ Ở

1. Chúng tôi sẽ lập ra chương trình nhà nước xây căn hộ cho thuê do ngân sách trung ương tài trợ trực tiếp. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc gián tiếp trợ cấp cho các nhà đầu tư xây dựng và ngân hàng bằng tiền công. Sự can thiệp của nhà nước sẽ điều tiết thị trường nhà ở, hạ giá căn hộ và tăng khả năng cung cấp nhà ở.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ đưa ra  nguyên tắc là mỗi złoty thu được từ việc bán nhà từ quỹ nhà ở chung phải được sử dụng cho việc sửa chữa hoặc xây dựng căn hộ  mới cho quỹ nhà ở chung.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc thành lập hợp tác xã nhà ở bằng cách hỗ trợ tài chính và cấp đất thuộc sở hữu nhà nước hay chính quyền địa phương cho các hợp tác xã.

4. Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa các yêu sách đòi tái tư nhân hóa bất động sản, nhờ đó chúng tôi sẽ chấm dứt việc những kẻ lừa đảo đuổi người dân ra đường.

5. Chúng tôi sẽ cấm trục xuất người dân ra vỉa hè hoặc đến những nơi không thể ở được.

6. Chúng tôi sẽ tăng khả năng tiếp cận với phụ cấp nhà ở. 

7. Chúng tôi sẽ đưa thị trường cho thuê nhà vào qui củ và điều chỉnh giá thuê nhà. Chúng tôi sẽ để nhà nước kiểm soát thị trường cho thuê bất động sản chặt chẽ hơn, sao cho mỗi người đều có thể đủ tiền thuê nhà với điều kiện hợp lý. Chúng tôi sẽ chấm dứt nạn cho thuê ngắn hạn bằng nghĩa vụ đăng ký và kiểm tra mặt bằng. 

8. Chúng tôi sẽ đưa ra các quy định mới về bảo vệ không gian công cộng, khu vực cây xanh và trật tự không gian. Vị trí hàng đầu trong việc phát triển đô thị và nông thôn sẽ là phúc lợi cộng đồng, trật tự không gian và các khu vực cây xanh. Đã quá đủ với sự tùy tiện của các nhà đầu tư bất động sản, với việc rào kín các khu chung cư, những quảng cáo khổ lớn làm biến dạng thành phố, với bê tông hóa công viên và quảng trường. 

9. Chúng tôi sẽ bắt buộc các nhà đầu tư xây dựng căn hộ phải xây một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ, công viên, thư viện và trung tâm cộng đồng).


4. CHĂM SÓC SỨC KHỎE, KHÔNG PHẢI LỢI NHUẬN

1. Chúng tôi sẽ xóa bỏ việc đóng bảo hiểm y tế – chăm sóc y tế sẽ được tài trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

2. Chúng tôi sẽ ngừng thương mại hóa chăm sóc sức khỏe. Thay vì hạn chế các quy trình điều trị, các cơ sở y tế sẽ nhận được nguồn kinh phí để trả lương nhân viên  và  duy trì hoạt động. 

3. Chúng tôi sẽ chống lại nguy cơ thiếu chăm sóc y tế. Chúng tôi sẽ tăng lương cho y tá, hộ sinh, nhân viên cứu thương, nhân viên vật lý trị liệu và các nhân viên y tế khác. Chúng tôi sẽ chú ý đến các điều kiện làm việc xứng đáng trong ngành y tế, đặc biệt đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn về số lượng nhân viên y tế trên mỗi bệnh nhân.

4. Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng tiếp cận với nghề bác sĩ bằng cách tăng số chỗ trong các chuyên khoa. 

Patrz więcej po polsku:

5. Chúng tôi sẽ khôi phục chăm sóc y tá, nha khoa và tiêm chủng bắt buộc trong trường học. Mỗi làng sẽ có y tá xã chăm sóc.

6. Chúng tôi sẽ đảm bảo tiếp cận phổ cập các biện pháp tránh thai. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các biện pháp tránh thai và hoàn trả toàn phần cho điều trị thụ thai trong ống nghiệm. 

Patrz więcej po polsku:

7. Chỉ có người phụ nữ mang thai mới có quyền quyết định có sinh con hay không. Chúng tôi ủng hộ việc nới lỏng luật phá thai. Chúng tôi sẽ cho phép tiếp cận các thủ tục phá thai hợp pháp, miễn phí mà không vướng mắc điều khoản  bác sỹ có thể từ chối do lương tâm.

Patrz więcej po polsku:

8. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát các cơ sở y tế đối với các bác sĩ hành nghề trái với kiến thức y khoa hiện hành. 

9. Chúng tôi sẽ thúc đẩy lối sống lành mạnh của người Ba Lan bằng cách  dành riêng quỹ để hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực hoạt động thể dục. Chúng tôi sẽ bắt buộc các tổ chức thể thao được đồng tài trợ từ quỹ công  phải thực hiện các chương trình kích hoạt thể thao  cho cộng đồng địa phương.

10. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hơn thị trường thực phẩm chức năng và dược phẩm, đặc biệt là thuốc bán không cần đơn.

Patrz więcej po polsku:

11. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc các quyết định về việc mua thiết bị sẽ không được đưa ra ở địa phương mà phải tính đến nhu cầu của toàn bộ khu vực. Nhờ đó, thiết bị y tế sẽ không bị bỏ không không được sử dụng.

12. Chúng tôi sẽ thay đổi luật sử dụng ma túy để cần sa trở thành hợp pháp. Chúng tôi sẽ không trừng phạt việc sử dụng các chất kích thích thần kinh. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm được từ việc này để tài trợ cho liệu pháp cai nghiện.


5. VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG, CHỐNG PHÂN BIỆT

1. Chúng tôi sẽ mang lại sự bình đẳng cho các gia đình, không phân biệt giới tính của người phối ngẫu – chúng tôi sẽ đảm bảo quyền được thừa kế, trao tiền cấp dưỡng, cũng như chia sẻ quyền nuôi con sau khi mối quan hệ tan vỡ.

2. Chúng tôi sẽ ban hành luật chống phân biệt đối xử nhằm bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả trước sự phân biệt đối xử trong các lĩnh vực như tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, giáo dục, bảo vệ sức khỏe và an sinh xã hội.

3. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện pháp lý làm thủ tục sửa giới tính. Tất cả các điều trị y tế về khoản này sẽ được miễn phí và sẽ không yêu cầu việc sửa giới tính với s ự can thiệp của y học.

4. Chúng tôi sẽ đưa vào Bộ luật Hình sự các tội danh liên quan đến hận thù dựa trên khuynh hướng tâm lý tình dục và giới tính.

5. Chúng tôi sẽ đưa vào hệ thống giáo dục một giáo trình mạch lạc chống phân biệt đối xử và chống bạo lực. Giáo dục chống phân biệt đối xử, dựa trên một chương trình đào tạo, cũng sẽ được đưa vào trong các cơ sở công lập.


6. GIÁO DỤC KẾT NỐI VĂN HÓA 

GIÁO DỤC

1. Chúng tôi sẽ đầu tư cho cho giáo dục từ tổng sản phẩm quốc nội. Kinh phi cho giáo dục phải được đảm bảo trong khuôn khổ ngân sách nhà nước.

2. Chúng tôi sẽ đưa  sách giáo khoa miễn phí vào  các trường tiểu học và trung học. Học sinh sẽ không phải mang cặp sách nặng và có thể để sách giáo khoa ở trường.

3. Chúng tôi sẽ đảm bảo mức lương tương xứng và việc làm ổn định cho giáo viên – đúng theo quy định của Luật Giáo Viên. Chúng tôi sẽ cấm các hợp đồng có thời hạn 9 tháng, khiến giáo viên không có thu nhập trong các tháng hè.  Luật Giáo Viên cũng sẽ bao gồm những người đang giảng dạy tại  các trường học do các hiệp hội, quỹ tài trợ,  và các các thực thể khác tổ chức.

Patrz więcej po polsku: 

4. Chúng tôi sẽ dừng việc đóng cửa và tư nhân hóa các trường học. Đồng thời tận dụng việc giảm lượng học sinh đến độ tuổi đi học để giảm số lượng học sinh trong lớp. Chúng tôi sẽ tăng đầu tư vào giáo dục, bổ sung thêm các nguồn kinh phí cho các trường ở ngoài khu vực đô thị lớn.

Patrz więcej po polsku:

5. Để cân bằng cơ hội giáo dục một cách bình đẳng, chúng tôi sẽ tăng số lượng giáo viên ở các trường kém hiệu quả. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt tới quy mô lớn trong việc bổ sung trợ lý giáo viên để hỗ trợ điều hành các lớp học

6. Tất cả các giờ học với trẻ em phải được thực hiện theo đúng chương trình và với đội ngũ có trình độ sư phạm. Chúng tôi sẽ tiến hành một chương trình giáo dục giới tính bắt buộc và thống nhất. Chúng tôi sẽ chuyển gánh nặng tài trợ môn tôn giáo sang các hiệp hội tôn giáo. Các giờ học tôn giáo sẽ diễn ra ngoài trường học, trong các giáo xứ.

7. Chúng tôi sẽ thay đổi các chương trình giảng dạy để cô có thể đóng vai trò giáo dục công dân toàn diện, mà không tạo áp lực qua các bài kiểm tra theo chuẩn.

8. Chúng tôi sẽ cấm trợ cấp các trường tư lập từ ngân sách nhà nước.

KHOA HỌC

Patrz więcej po polsku:

1. Chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ xã hội cho sinh viên. Chúng tôi sẽ nâng mức thu nhập tối thiểu cho phép được hưởng học bổng lên bằng 100% mức sinh hoạt phí tối thiểu. Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ những người không đến từ các thành phố lớn, bao gồm cả hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá. Căng tin trong các trường đại học phải được điều hành trên cơ sở phi lợi nhuận.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ giảm bớt vai trò của hệ thống trợ cấp trong việc tài trợ khoa học. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc minh bạch hoàn toàn trong quá trình thi tuyen vao các trường đại học và cơ sở văn hóa.

VĂN HÓA

Patrz więcej po polsku:

1. Chúng tôi sẽ phân bổ ngân quỹ cho các đề xuất địa phương và giáo dục văn hóa. Chúng tôi sẽ yêu cầu các tổ chức văn hóa của các thành phố lớn hỗ trợ các hoạt động văn hóa ngoài trụ sở chính của họ.

2. Chúng tôi sẽ khôi phục tính chất giáo dục và sáng tạo văn hóa của truyền hình công cộng. Chúng tôi sẽ xóa bỏ quảng cáo trên ti vi TVP. Thay cho tien thue bao, chúng tôi sẽ đưa ra một hệ thống tài trợ cho truyền hình công cộng bằng cách trích doanh thu từ nguồn phát sóng quảng cáo của truyền hình tư nhân.

Patrz więcej po polsku:


7. CHẤM DỨT PHÂN BIỆT BA LAN THÀNH A VÀ B

1. Chúng tôi sẽ chuyển một số cơ quan trung ương ra ngoài thủ đô. Việc phân bố đều các văn phòng sẽ hỗ trợ sự phát triển của các vùng nghèo hơn, và những người cầm quyền sẽ dễ dàng nhận thấy rằng Ba Lan không chỉ nằm trong Warszawa.

2 Nhà nước sẽ ngừng rút khỏi các vùng nông thôn. Tòa án, bệnh viện và trường trung học cần phải ở vị trí dễ dàng tiếp cận từ bất kỳ địa phương nào.

3. Chúng tôi sẽ từng bước tái tạo mạng lưới đường sắt và xe buýt địa phương. Thay vì chi tiền cho các dự án để phô trương như Pendolino, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào vận tải địa phương.

4. Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc đóng cửa các thư viện trường học và địa phương. Chúng tôi sẽ đưa ra một chương trình xây dựng toàn quốc các trung tâm văn hóa và xã hội nằm ngoài các thành phố lớn.

5. Chúng tôi sẽ tăng số lượng nhân viên xã hội ở các khu vực bị nghèo đói và thất nghiệp do cơ cấu.

6. Chúng tôi sẽ đưa ra nghĩa vụ mở điểm tư vấn pháp luật miễn phí ở mỗi xã huyen.

Patrz więcej po polsku:


8. MỘT CHÍNH SÁCH KHÁC

1. Chúng tôi sẽ giới hạn lương của các nghị sĩ ở mức gấp ba lần mức lương tối thiểu. Liên he mức lương của một nghị sĩ với mức lương tối thiểu sẽ giúp các đại biểu nhớ cuộc sống thực tế của người Ba Lan bình thường như thế nào.

2. Chúng tôi sẽ xóa bỏ hệ thống tài chính hiện nay trợ cấp cho các đảng phái chính trị. Các đảng sẽ nhận được quỹ dành để thuê văn phòng, thuê một vài nhân viên, xuất bản thông tin và tài liệu bầu cử, và cả đánh giá chuyên môn về các chương trình. Chúng tôi sẽ cấm các bảng quảng cáo khổ to phải trả phí và các điểm quảng cáo thương mại.

3. Chúng tôi muốn dân chủ hóa quy trình bầu cử. Chúng tôi sẽ đưa ra hệ thống Bỏ Phiếui Thông Qua Một Lần (gọi là PGP). Trong hệ thống này công dân bỏ phiếu cho các cá nhân và đồng thời quyền đại diện của nhóm thiểu số  được đảm bảo.

Patrz więcej po polsku:

4. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc là Nghị viện không thể bỏ qua đơn yêu cầu trưng cầu ý dân khi có chữ ký của 500.000 công dân.

5. Chúng tôi sẽ đưa ra quy định tối đa hai nhiệm kỳ cho chủ tịch và thị trưởng hành phố. Quy tắc này cũng sẽ được áp dụng cho các nghị sĩ.


9. NHÀ NƯỚC THỰC SỰ QUAN TÂM

1. Chúng tôi sẽ xóa bỏ điều kiện nhận trợ cấp từ Quỹ  Cấp dưỡng, và bàn giao cho nhà nước nghĩa vụ truy tố những người trốn tránh trả tiền cấp  dưỡng.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ nâng cao đáng kể tiêu chuẩn thu nhập cho phép hưởng phụ cấp gia đình, đảm bảo bằng pháp luật để cho không thấp hơn mức sinh hoạt tối thiểu.

3. Ở mỗi địa phương chúng tôi sẽ xây dựng nhà chăm sóc ban ngày từ ngân sách nhà nước cho người già và những người không nương tựa. Các Trung tâm Phúc lợi Xã hội sẽ tuyển dụng nhân viên chăm sóc những người không nương tựa. Mỗi nhân viên thường xuyên chăm sóc người không nương tựa cần có quyền nghỉ phép, nghỉ ốm và nghỉ hưu.

4. Chúng tôi sẽ đơn giản hóa thủ tục nhận trợ cấp cho người thất nghiệp. Chúng tôi sẽ khôi phục lại  trợ cấp cho người mới tốt nghiệp đại học. Giới trẻ có quyền được đảm bảo an toàn kinh tế khi tìm kiếm công việc đầu tiên.

5. Chúng tôi sẽ đảm bảo chỗ học mẫu giáo và nhà trẻ cho tất cả trẻ em có nhu cầu. Ở một số cơ sở lựa chọn sẽ có tổ chức trông nom trẻ vào buổi chiều và cuối tuần.

6. Chúng tôi sẽ phổ cập khoản trợ cấp nuôi con được tái định mức  hàng năm. Mọi trẻ em cần được trợ giúp một cách bình đẳng.

Patrz więcej po polsku:

7. Chúng tôi sẽ mang lại sự bình đẳng cho các gia đình, không phân biệt giới tính của  người phối ngẫu  – chúng tôi sẽ đảm bảo quyền thừa kế, cấp dưỡng, cũng như chia sẻ việc chăm sóc con cái sau khi mối quan hệ tan vỡ.

8. Chúng tôi sẽ đưa ra chế độ nghỉ  phép nuôi con nhỏ đồng nhất, 480 ngày, được chia đều giữa cha và mẹ.

Patrz więcej po polsku:

10. Chúng tôi sẽ thực hiện nhất quán các quy định của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, phấn đấu xóa bỏ các rào cản loại trừ người khuyết tật ra khỏi đời sống xã hội và thị trường lao động.

Patrz więcej po polsku:

10. Chúng tôi sẽ  phấn đấu lập ra lương hưu công dân đồng đều cho tất cả mọi người đủ đảm bảo mức sinh hoạt, trích trực tiếp từ các khoản thuế lũy tiến.


10. NHÀ NƯỚC TÍCH CỰC VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP MỚI

1. Chúng tôi sẽ tạo ra chỗ làm mới trong ngành công nghiệp. Dựa vào Ngân hàng Kinh tế Quốc gia, chúng tôi sẽ khởi động quỹ nhà nước với mục đích đầu tư xây dựng công nghiệp và phát triển công nghệ tại các trường đại học.

2. Thay vì phát tiền cho các công ty tư nhân, chúng tôi lập ra quỹ vốn khởi điểm ở cấp quốc gia và địa phương để đầu tư vào các dự án, và đổi lại lấy phần lợi nhuận trong tương lai.

3. Chúng tôi đưa ra nguyên tắc về điều kiên nhận tiến công quy của các công ty là phải tuân thủ luật lao động và đảm bảo điều kiện làm việc tốt.

4. Chúng tôi sẽ đem lại sự ưu tiên cho hợp tác xã. Chúng tôi sẽ chuyển tiền từ quỹ trợ cấp doanh nghiệp siêu nhỏ kém hiệu quả sang giúp tổ chức các hợp tác xã. Nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các chủ thể kinh tế xã hội.

5. Chúng tôi phản đối các hiệp định thương mại bất lợi như CETA giữa EU và Canada, tao ra đặc quyền cho các tập đoàn, gây cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp Ba Lan và đe dọa nền dân chủ.

7. Để bảo vệ hành tinh trước thảm họa khí hậu, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch dài hạn chuyển đổi năng lượng phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Liên Chính Phủ về Biến Đổi Khí Hậu. Chúng tôi sẽ chú trọng lợi ích của những người hiện đang làm việc trong ngành khai thác mỏ, năng lượng và các ngành liên quan  đặc biệt. Chúng tôi cũng sẽ tính đến nhu cầu năng lượng của toàn quốc. Để  thay thế nhiên liệu mỏ chúng tôi sẽ triển khai nguồn năng lượng kết hợp năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. Chúng tôi sẽ khởi động chương trình đặc biệt nghiên cứu về các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng.

Patrz więcej po polsku:

8. Chúng tôi sẽ loại bỏ khí thải than và ô nhiễm không khí. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình phát triển kỹ thuật sưởi, cách nhiệt tòa nhà dân cư và phát triển phương tiện giao thông công cộng. Dựa vào các khoản trợ cấp chúng tôi sẽ đảm bảo cho mọi người khả năng tiếp cận chương trình phát triển. Chúng tôi sẽ xóa bỏ độc quyền của các mạng lưới sưởi tư nhân. Năng lượng nhiệt hệ thống sẽ an toàn sinh thái nhất. Việc quản lý và mở rộng các mạng lưới sưởi không thể chỉ tính đến lợi nhuận.

Patrz więcej po polsku:

Vào mùa xuân năm 2015, chúng tôi đã thành lập RAZEM. Bởi vì chúng tôi thấy quá đủ rồi.

Chúng tôi thấy đã quá đủ với công việc rác rưởi và các khoản vay tín dụng kéo dài 30 năm. Đã quá đủ với đặc quyền thuế dành cho các tập đoàn và ngân hàng lớn. Đã quá đủ với tầng lớp chính trị gia không biết đến cuộc sống của người dân thường ra sao.

Cùng với RAZEM diện mạo của đất nước Ba Lan sẽ khác. Luật pháp có thể đứng về phía người lao động. Nhà nước có thể cung cấp nhà cho thuê giá rẻ, nhà trẻ miễn phí và chăm sóc y tế đáng tin cậy. Điều kiện làm việc ổn định và mức lương xứng đáng sẽ được đảm bảo.

Liên hệ

Văn phòng đảng: ul. Nowy Świat 27 (lối vào bên trong cửa) 00-029 Warszawa

điện thoại: +48 663 483 923

e-mail: [email protected]

Phát ngôn viên Dorota Olko, [email protected], +48 608 784 455.

FacebookTwitter

Tài khoản ngân hàng

41 1240 1037 1111 0010 6408 8296  

LEWICA RAZEM ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa

Để ủng hộ cho RAZEM thực hiện các mục tiêu  chính trị, xin vui lòng điền vào trong danh mục chuyển khoản „Darowizna na partię”.


Bản tuyên ngôn chương trình

1. NHÀ NƯỚC ĐỨNG VỀ PHÍA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

Patrz więcej po polsku: 

1. Chúng tôi sẽ đặt ra mức lương tối thiểu cho  hợp đồng lao động ở mức 2/3 lương trung bình của nền kinh tế.

2. Chúng tôi sẽ bắt buộc sử dụng hợp đồng lao động trong việc thực hiện mua sắm công, trừ khi hợp đồng dân sự liên quan đến đặc thù của một trường hợp mua sắm công cụ thể. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc tuyển dụng bằng „hợp đồng rác”* của các tổ chức nhà nước.

*“Hợp đồng rác” là một loại hợp đồng dân sự để tuyển nhân viên, nhưng đồng thời cũng nhằm mục đích lách các quy định luật lao động hoặc để giảm thuế. Những lý do  khác thường gặp của việc sử dụng „hợp đồng rác” là giảm chi phí lao động, dễ dàng sa thải nhân viên, giảm chi phí sa thải nhân viên, tránh trả tiền cho nhân viên làm thêm giờ.

3. Cùng với sự tiến triển của tự động hóa, mọi người có thể làm việc ngày càng ngắn hơn. Chúng tôi sẽ triển khai một tuần làm việc 35 giờ. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho mọi nhân viên kỳ nghỉ phép có lương hàng năm ít nhất là 35 ngày. Chúng tôi sẽ loại bỏ thời hạn thanh toán 12 tháng, điều hiện nay đang được các công ty sử dụng để tránh trả lương làm thêm giờ cho nhân viên. Chúng tôi sẽ tiến tới việc thống nhất thời gian làm việc trên toàn Liên minh Châu Âu.

4. Chúng tôi sẽ trao cho Thanh tra Lao Động Nhà Nước quyền thay đổi hinh thức tuyển dụng thành hợp đồng lao động nếu xác định được mối quan hệ lao động. (Tức là nếu thanh tra lao động kiểm tra mà thấy việc tuyển dụng là quan hệ lao động chứ ko phải quan hệ dân sự thì có quyền thay đổi thành hợp đồng lao động, chị hiểu ý câu này là như thế). Chúng tôi sẽ tăng hình phạt cho việc vi phạm quyền nhân viên. Trong các công ty đại chúng, chúng tôi sẽ đưa ra lệnh cấm trả thưởng cho các hội đồng quản trị nếu bị phạt vì không tuân thủ luật lao động. 

Patrz więcej po polsku: 

5. [skreślony]

6. Chúng tôi sẽ hỗ trợ để tăng cường sự tham gia của nhân viên. Trong các doanh nghiệp không có công đoàn, chúng tôi sẽ đảm bảo cho các đại diện được nhân viên bầu ra có quyền hạn như của tổ chức công đoàn trong công ty. Chúng tôi sẽ đưa ra yêu cầu trong mỗi ban kiểm soát phải có ít nhất 20% đại diện của nhân viên, được bầu một cách dân chủ. Chúng tôi sẽ tăng cường sự tham gia của các tổ chức công đoàn và đội ngũ nhân viên vào việc quyết định các vị trí quản lý nhân sự. Công việc là cơ sở quan trọng để xác định nhân thân và mọi người có quyền đồng quyết định về các điều kiện việc làm.

7. Chúng tôi sẽ cấm thực tập miễn phí. Chúng tôi sẽ đưa ra mức thù lao tối thiểu tính theo giờ cho thực tập viên. Chúng tôi sẽ điều chỉnh thể chế tình nguyện và ngăn chặn việc lạm dụng nó cho mục đích thương mại.

8. Chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống hỗ trợ cho sinh viên mới tốt nghiệp và bắt đầu tham gia thị trường lao động. Chúng tôi sẽ tài trợ từ ngân sách cho 6 tháng tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp trong các cơ sở và tổ chức phi lợi nhuận

9. Chúng tôi sẽ hướng tới sự minh bạch về mức lương. Đây là cách duy nhất giúp mọi người có thể đạt được mức  lương bình đẳng cho cùng một loại công việc và chấm dứt sự phân biệt đối xử  vì giới tính hoặc tuổi tác.

10. Chúng tôi sẽ đưa ra điều khoản trong bộ luật lao động quy định  mỗi nhân viên, bất kể ngành nghề, ít nhất cứ hai tuần phải được nghỉ một ngày chủ nhật . Chúng tôi sẽ đưa ra mức trả lương cho ngày chủ nhật bằng 250% mức lương cơ sở.

11. Chúng tôi sẽ bảo đảm mức lương cho thời gian mất khả năng lao động vì nghỉ ốm và khi hưởng chế độ ốm đau bằng 100% mức lương cơ bản kèm tiền thưởng và phụ cấp. Người ốm không nên cảm thấy thiếu hụt về tài chính khi không thể đi làm.

12. Chúng tôi sẽ chấm dứt sự bất ổn định trong công việc. Việc ký hợp đồng có thời hạn  lần thứ hai sẽ có hiệu lực pháp lý tương đương với việc ký hợp đồng vô thời hạn. Công ty không muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng sẽ phải đưa ra lý do chính đáng


2. MỨC THUẾ CÔNG BẰNG CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

1. Chúng tôi sẽ tăng khoản thu nhập được miễn thuế lên bằng mười hai lần mức sinh hoạt tối thiểu.

2. Chúng tôi sẽ tăng khoản thu nhập được miễn thuế lên bằng mười hai lần mức sinh hoạt tối thiểu.

3. Chúng tôi sẽ tái đàm phán các hiệp ước tránh đánh thuế hai lần với các thiên đường thuế. Mọi công dân Ba Lan kinh doanh tại Ba Lan đều có nghĩa vụ đóng thuế trong nước. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc tịch thu các khoản thu nhập cố tình bị che giấu.

4. Chúng tôi sẽ loại bỏ đặc quyền thanh toán thuế cố định mà hiện tại chỉ có các doanh nhân có thu nhập cao nhất sử dụng. Tất cả những người nộp thuế phải nộp theo một thang thuế công bằng. Chúng tôi sẽ thay đổi các quy tắc đánh thuế thu nhập từ vốn và lợi nhuận cho thuê bất động sản.

5. Chúng tôi sẽ xóa giới hạn mức đóng góp lương hưu tính  từ thu nhập. Chúng tôi sẽ phụ thuộc mức đóng góp lương hưu vào mức thu nhập để giảm gánh nặng cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

6. Chúng tôi sẽ đưa ra thuế lũy tiến cho các doanh nghiệp . Các tập đoàn đa quốc gia lớn cần phải trả thuế cao hơn các công ty nhỏ, hoặc chỉ mới đang phát triển.

7. Chúng tôi sẽ tăng thêm thuế cho những công ty – thay vì đầu tư –  giữ khoản vốn  dư  không sinh lợi trong tài khoản.

8. Chúng tôi sẽ loại bỏ các đặc quyền thuế đối với các công ty hoạt động trong các Đặc khu kinh tế. Số tiền tiết kiệm được theo cách này sẽ được dùng để tạo việc làm ổn định trong  ngành công nghiệp công cộng mới.

9. Ba Lan cần ủng hộ  Liên minh châu Âu trong việc áp dụng thuế giao dịch vốn. Châu Âu có thể hạn chế đầu cơ bằng cách đánh thuế giao dịch trong lĩnh vực tài chính.

10. Chúng tôi sẽ đưa ra một điều khoản chống trốn thuế. Điều này sẽ cung cấp cho nhà nước một công cụ thực sự để chống lại thông lệ rút lợi nhuận trước thuế ra khỏi Ba Lan của các công ty đa quốc gia. 

11. Chúng tôi sẽ tổ chức lại và  thống nhất hệ thống áp dụng luật thuế. Chúng tôi sẽ ổn định hóa luật thuế.

12. Chúng tôi sẽ bãi bỏ đặc quyền thuế của nhà thờ và hiệp hội tôn giáo. Nhà nước không thể đối xử với các hiệp hội tôn giáo đặc cách hơn các tổ chức phi chính phủ khác.


3. NHÀ NƯỚC XÂY DỰNG NHÀ Ở

1. Chúng tôi sẽ lập ra chương trình nhà nước xây căn hộ cho thuê do ngân sách trung ương tài trợ trực tiếp. Chúng tôi sẽ chấm dứt việc gián tiếp trợ cấp cho các nhà đầu tư xây dựng và ngân hàng bằng tiền công. Sự can thiệp của nhà nước sẽ điều tiết thị trường nhà ở, hạ giá căn hộ và tăng khả năng cung cấp nhà ở.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ đưa ra  nguyên tắc là mỗi złoty thu được từ việc bán nhà từ quỹ nhà ở chung phải được sử dụng cho việc sửa chữa hoặc xây dựng căn hộ  mới cho quỹ nhà ở chung.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc thành lập hợp tác xã nhà ở bằng cách hỗ trợ tài chính và cấp đất thuộc sở hữu nhà nước hay chính quyền địa phương cho các hợp tác xã.

4. Chúng tôi sẽ vô hiệu hóa các yêu sách đòi tái tư nhân hóa bất động sản, nhờ đó chúng tôi sẽ chấm dứt việc những kẻ lừa đảo đuổi người dân ra đường.

5. Chúng tôi sẽ cấm trục xuất người dân ra vỉa hè hoặc đến những nơi không thể ở được.

6. Chúng tôi sẽ tăng khả năng tiếp cận với phụ cấp nhà ở. 

7. Chúng tôi sẽ đưa thị trường cho thuê nhà vào qui củ và điều chỉnh giá thuê nhà. Chúng tôi sẽ để nhà nước kiểm soát thị trường cho thuê bất động sản chặt chẽ hơn, sao cho mỗi người đều có thể đủ tiền thuê nhà với điều kiện hợp lý. Chúng tôi sẽ chấm dứt nạn cho thuê ngắn hạn bằng nghĩa vụ đăng ký và kiểm tra mặt bằng. 

8. Chúng tôi sẽ đưa ra các quy định mới về bảo vệ không gian công cộng, khu vực cây xanh và trật tự không gian. Vị trí hàng đầu trong việc phát triển đô thị và nông thôn sẽ là phúc lợi cộng đồng, trật tự không gian và các khu vực cây xanh. Đã quá đủ với sự tùy tiện của các nhà đầu tư bất động sản, với việc rào kín các khu chung cư, những quảng cáo khổ lớn làm biến dạng thành phố, với bê tông hóa công viên và quảng trường. 

9. Chúng tôi sẽ bắt buộc các nhà đầu tư xây dựng căn hộ phải xây một phần hoặc toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội (trường học, nhà trẻ, công viên, thư viện và trung tâm cộng đồng).


4. CHĂM SÓC SỨC KHỎE, KHÔNG PHẢI LỢI NHUẬN

1. Chúng tôi sẽ xóa bỏ việc đóng bảo hiểm y tế – chăm sóc y tế sẽ được tài trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

2. Chúng tôi sẽ ngừng thương mại hóa chăm sóc sức khỏe. Thay vì hạn chế các quy trình điều trị, các cơ sở y tế sẽ nhận được nguồn kinh phí để trả lương nhân viên  và  duy trì hoạt động. 

3. Chúng tôi sẽ chống lại nguy cơ thiếu chăm sóc y tế. Chúng tôi sẽ tăng lương cho y tá, hộ sinh, nhân viên cứu thương, nhân viên vật lý trị liệu và các nhân viên y tế khác. Chúng tôi sẽ chú ý đến các điều kiện làm việc xứng đáng trong ngành y tế, đặc biệt đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn về số lượng nhân viên y tế trên mỗi bệnh nhân.

4. Chúng tôi sẽ tăng cường khả năng tiếp cận với nghề bác sĩ bằng cách tăng số chỗ trong các chuyên khoa. 

Patrz więcej po polsku:

5. Chúng tôi sẽ khôi phục chăm sóc y tá, nha khoa và tiêm chủng bắt buộc trong trường học. Mỗi làng sẽ có y tá xã chăm sóc.

6. Chúng tôi sẽ đảm bảo tiếp cận phổ cập các biện pháp tránh thai. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho các biện pháp tránh thai và hoàn trả toàn phần cho điều trị thụ thai trong ống nghiệm. 

Patrz więcej po polsku:

7. Chỉ có người phụ nữ mang thai mới có quyền quyết định có sinh con hay không. Chúng tôi ủng hộ việc nới lỏng luật phá thai. Chúng tôi sẽ cho phép tiếp cận các thủ tục phá thai hợp pháp, miễn phí mà không vướng mắc điều khoản  bác sỹ có thể từ chối do lương tâm.

Patrz więcej po polsku:

8. Chúng tôi sẽ tăng cường kiểm soát các cơ sở y tế đối với các bác sĩ hành nghề trái với kiến thức y khoa hiện hành. 

9. Chúng tôi sẽ thúc đẩy lối sống lành mạnh của người Ba Lan bằng cách  dành riêng quỹ để hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực hoạt động thể dục. Chúng tôi sẽ bắt buộc các tổ chức thể thao được đồng tài trợ từ quỹ công  phải thực hiện các chương trình kích hoạt thể thao  cho cộng đồng địa phương.

10. Chúng tôi sẽ giám sát chặt chẽ hơn thị trường thực phẩm chức năng và dược phẩm, đặc biệt là thuốc bán không cần đơn.

Patrz więcej po polsku:

11. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc các quyết định về việc mua thiết bị sẽ không được đưa ra ở địa phương mà phải tính đến nhu cầu của toàn bộ khu vực. Nhờ đó, thiết bị y tế sẽ không bị bỏ không không được sử dụng.

12. Chúng tôi sẽ thay đổi luật sử dụng ma túy để cần sa trở thành hợp pháp. Chúng tôi sẽ không trừng phạt việc sử dụng các chất kích thích thần kinh. Chúng tôi sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm được từ việc này để tài trợ cho liệu pháp cai nghiện.


5. VÌ SỰ BÌNH ĐẲNG, CHỐNG PHÂN BIỆT

1. Chúng tôi sẽ mang lại sự bình đẳng cho các gia đình, không phân biệt giới tính của người phối ngẫu – chúng tôi sẽ đảm bảo quyền được thừa kế, trao tiền cấp dưỡng, cũng như chia sẻ quyền nuôi con sau khi mối quan hệ tan vỡ.

2. Chúng tôi sẽ ban hành luật chống phân biệt đối xử nhằm bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả trước sự phân biệt đối xử trong các lĩnh vực như tiếp cận hàng hóa và dịch vụ, giáo dục, bảo vệ sức khỏe và an sinh xã hội.

3. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện pháp lý làm thủ tục sửa giới tính. Tất cả các điều trị y tế về khoản này sẽ được miễn phí và sẽ không yêu cầu việc sửa giới tính với s ự can thiệp của y học.

4. Chúng tôi sẽ đưa vào Bộ luật Hình sự các tội danh liên quan đến hận thù dựa trên khuynh hướng tâm lý tình dục và giới tính.

5. Chúng tôi sẽ đưa vào hệ thống giáo dục một giáo trình mạch lạc chống phân biệt đối xử và chống bạo lực. Giáo dục chống phân biệt đối xử, dựa trên một chương trình đào tạo, cũng sẽ được đưa vào trong các cơ sở công lập.


6. GIÁO DỤC KẾT NỐI VĂN HÓA 

GIÁO DỤC

1. Chúng tôi sẽ đầu tư cho cho giáo dục từ tổng sản phẩm quốc nội. Kinh phi cho giáo dục phải được đảm bảo trong khuôn khổ ngân sách nhà nước.

2. Chúng tôi sẽ đưa  sách giáo khoa miễn phí vào  các trường tiểu học và trung học. Học sinh sẽ không phải mang cặp sách nặng và có thể để sách giáo khoa ở trường.

3. Chúng tôi sẽ đảm bảo mức lương tương xứng và việc làm ổn định cho giáo viên – đúng theo quy định của Luật Giáo Viên. Chúng tôi sẽ cấm các hợp đồng có thời hạn 9 tháng, khiến giáo viên không có thu nhập trong các tháng hè.  Luật Giáo Viên cũng sẽ bao gồm những người đang giảng dạy tại  các trường học do các hiệp hội, quỹ tài trợ,  và các các thực thể khác tổ chức.

Patrz więcej po polsku: 

4. Chúng tôi sẽ dừng việc đóng cửa và tư nhân hóa các trường học. Đồng thời tận dụng việc giảm lượng học sinh đến độ tuổi đi học để giảm số lượng học sinh trong lớp. Chúng tôi sẽ tăng đầu tư vào giáo dục, bổ sung thêm các nguồn kinh phí cho các trường ở ngoài khu vực đô thị lớn.

Patrz więcej po polsku:

5. Để cân bằng cơ hội giáo dục một cách bình đẳng, chúng tôi sẽ tăng số lượng giáo viên ở các trường kém hiệu quả. Chúng tôi sẽ nỗ lực đạt tới quy mô lớn trong việc bổ sung trợ lý giáo viên để hỗ trợ điều hành các lớp học

6. Tất cả các giờ học với trẻ em phải được thực hiện theo đúng chương trình và với đội ngũ có trình độ sư phạm. Chúng tôi sẽ tiến hành một chương trình giáo dục giới tính bắt buộc và thống nhất. Chúng tôi sẽ chuyển gánh nặng tài trợ môn tôn giáo sang các hiệp hội tôn giáo. Các giờ học tôn giáo sẽ diễn ra ngoài trường học, trong các giáo xứ.

7. Chúng tôi sẽ thay đổi các chương trình giảng dạy để cô có thể đóng vai trò giáo dục công dân toàn diện, mà không tạo áp lực qua các bài kiểm tra theo chuẩn.

8. Chúng tôi sẽ cấm trợ cấp các trường tư lập từ ngân sách nhà nước.

KHOA HỌC

Patrz więcej po polsku:

1. Chúng tôi sẽ mở rộng hỗ trợ xã hội cho sinh viên. Chúng tôi sẽ nâng mức thu nhập tối thiểu cho phép được hưởng học bổng lên bằng 100% mức sinh hoạt phí tối thiểu. Chúng tôi sẽ tăng cường hỗ trợ những người không đến từ các thành phố lớn, bao gồm cả hỗ trợ chỗ ở trong ký túc xá. Căng tin trong các trường đại học phải được điều hành trên cơ sở phi lợi nhuận.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ giảm bớt vai trò của hệ thống trợ cấp trong việc tài trợ khoa học. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc minh bạch hoàn toàn trong quá trình thi tuyen vao các trường đại học và cơ sở văn hóa.

VĂN HÓA

Patrz więcej po polsku:

1. Chúng tôi sẽ phân bổ ngân quỹ cho các đề xuất địa phương và giáo dục văn hóa. Chúng tôi sẽ yêu cầu các tổ chức văn hóa của các thành phố lớn hỗ trợ các hoạt động văn hóa ngoài trụ sở chính của họ.

2. Chúng tôi sẽ khôi phục tính chất giáo dục và sáng tạo văn hóa của truyền hình công cộng. Chúng tôi sẽ xóa bỏ quảng cáo trên ti vi TVP. Thay cho tien thue bao, chúng tôi sẽ đưa ra một hệ thống tài trợ cho truyền hình công cộng bằng cách trích doanh thu từ nguồn phát sóng quảng cáo của truyền hình tư nhân.

Patrz więcej po polsku:


7. CHẤM DỨT PHÂN BIỆT BA LAN THÀNH A VÀ B

1. Chúng tôi sẽ chuyển một số cơ quan trung ương ra ngoài thủ đô. Việc phân bố đều các văn phòng sẽ hỗ trợ sự phát triển của các vùng nghèo hơn, và những người cầm quyền sẽ dễ dàng nhận thấy rằng Ba Lan không chỉ nằm trong Warszawa.

2 Nhà nước sẽ ngừng rút khỏi các vùng nông thôn. Tòa án, bệnh viện và trường trung học cần phải ở vị trí dễ dàng tiếp cận từ bất kỳ địa phương nào.

3. Chúng tôi sẽ từng bước tái tạo mạng lưới đường sắt và xe buýt địa phương. Thay vì chi tiền cho các dự án để phô trương như Pendolino, chúng tôi sẽ tập trung đầu tư vào vận tải địa phương.

4. Chúng tôi sẽ ngăn chặn việc đóng cửa các thư viện trường học và địa phương. Chúng tôi sẽ đưa ra một chương trình xây dựng toàn quốc các trung tâm văn hóa và xã hội nằm ngoài các thành phố lớn.

5. Chúng tôi sẽ tăng số lượng nhân viên xã hội ở các khu vực bị nghèo đói và thất nghiệp do cơ cấu.

6. Chúng tôi sẽ đưa ra nghĩa vụ mở điểm tư vấn pháp luật miễn phí ở mỗi xã huyen.

Patrz więcej po polsku:


8. MỘT CHÍNH SÁCH KHÁC

1. Chúng tôi sẽ giới hạn lương của các nghị sĩ ở mức gấp ba lần mức lương tối thiểu. Liên he mức lương của một nghị sĩ với mức lương tối thiểu sẽ giúp các đại biểu nhớ cuộc sống thực tế của người Ba Lan bình thường như thế nào.

2. Chúng tôi sẽ xóa bỏ hệ thống tài chính hiện nay trợ cấp cho các đảng phái chính trị. Các đảng sẽ nhận được quỹ dành để thuê văn phòng, thuê một vài nhân viên, xuất bản thông tin và tài liệu bầu cử, và cả đánh giá chuyên môn về các chương trình. Chúng tôi sẽ cấm các bảng quảng cáo khổ to phải trả phí và các điểm quảng cáo thương mại.

3. Chúng tôi muốn dân chủ hóa quy trình bầu cử. Chúng tôi sẽ đưa ra hệ thống Bỏ Phiếui Thông Qua Một Lần (gọi là PGP). Trong hệ thống này công dân bỏ phiếu cho các cá nhân và đồng thời quyền đại diện của nhóm thiểu số  được đảm bảo.

Patrz więcej po polsku:

4. Chúng tôi sẽ đưa ra nguyên tắc là Nghị viện không thể bỏ qua đơn yêu cầu trưng cầu ý dân khi có chữ ký của 500.000 công dân.

5. Chúng tôi sẽ đưa ra quy định tối đa hai nhiệm kỳ cho chủ tịch và thị trưởng hành phố. Quy tắc này cũng sẽ được áp dụng cho các nghị sĩ.


9. NHÀ NƯỚC THỰC SỰ QUAN TÂM

1. Chúng tôi sẽ xóa bỏ điều kiện nhận trợ cấp từ Quỹ  Cấp dưỡng, và bàn giao cho nhà nước nghĩa vụ truy tố những người trốn tránh trả tiền cấp  dưỡng.

Patrz więcej po polsku:

2. Chúng tôi sẽ nâng cao đáng kể tiêu chuẩn thu nhập cho phép hưởng phụ cấp gia đình, đảm bảo bằng pháp luật để cho không thấp hơn mức sinh hoạt tối thiểu.

3. Ở mỗi địa phương chúng tôi sẽ xây dựng nhà chăm sóc ban ngày từ ngân sách nhà nước cho người già và những người không nương tựa. Các Trung tâm Phúc lợi Xã hội sẽ tuyển dụng nhân viên chăm sóc những người không nương tựa. Mỗi nhân viên thường xuyên chăm sóc người không nương tựa cần có quyền nghỉ phép, nghỉ ốm và nghỉ hưu.

4. Chúng tôi sẽ đơn giản hóa thủ tục nhận trợ cấp cho người thất nghiệp. Chúng tôi sẽ khôi phục lại  trợ cấp cho người mới tốt nghiệp đại học. Giới trẻ có quyền được đảm bảo an toàn kinh tế khi tìm kiếm công việc đầu tiên.

5. Chúng tôi sẽ đảm bảo chỗ học mẫu giáo và nhà trẻ cho tất cả trẻ em có nhu cầu. Ở một số cơ sở lựa chọn sẽ có tổ chức trông nom trẻ vào buổi chiều và cuối tuần.

6. Chúng tôi sẽ phổ cập khoản trợ cấp nuôi con được tái định mức  hàng năm. Mọi trẻ em cần được trợ giúp một cách bình đẳng.

Patrz więcej po polsku:

7. Chúng tôi sẽ mang lại sự bình đẳng cho các gia đình, không phân biệt giới tính của  người phối ngẫu  – chúng tôi sẽ đảm bảo quyền thừa kế, cấp dưỡng, cũng như chia sẻ việc chăm sóc con cái sau khi mối quan hệ tan vỡ.

8. Chúng tôi sẽ đưa ra chế độ nghỉ  phép nuôi con nhỏ đồng nhất, 480 ngày, được chia đều giữa cha và mẹ.

10. Chúng tôi sẽ thực hiện nhất quán các quy định của Công ước Liên hợp quốc về quyền của người khuyết tật, phấn đấu xóa bỏ các rào cản loại trừ người khuyết tật ra khỏi đời sống xã hội và thị trường lao động.

Patrz więcej po polsku:

10. Chúng tôi sẽ  phấn đấu lập ra lương hưu công dân đồng đều cho tất cả mọi người đủ đảm bảo mức sinh hoạt, trích trực tiếp từ các khoản thuế lũy tiến.


10. NHÀ NƯỚC TÍCH CỰC VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP MỚI

1. Chúng tôi sẽ tạo ra chỗ làm mới trong ngành công nghiệp. Dựa vào Ngân hàng Kinh tế Quốc gia, chúng tôi sẽ khởi động quỹ nhà nước với mục đích đầu tư xây dựng công nghiệp và phát triển công nghệ tại các trường đại học.

2. Thay vì phát tiền cho các công ty tư nhân, chúng tôi lập ra quỹ vốn khởi điểm ở cấp quốc gia và địa phương để đầu tư vào các dự án, và đổi lại lấy phần lợi nhuận trong tương lai.

3. Chúng tôi đưa ra nguyên tắc về điều kiên nhận tiến công quy của các công ty là phải tuân thủ luật lao động và đảm bảo điều kiện làm việc tốt.

4. Chúng tôi sẽ đem lại sự ưu tiên cho hợp tác xã. Chúng tôi sẽ chuyển tiền từ quỹ trợ cấp doanh nghiệp siêu nhỏ kém hiệu quả sang giúp tổ chức các hợp tác xã. Nhà nước sẽ hỗ trợ xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các chủ thể kinh tế xã hội.

5. Chúng tôi phản đối các hiệp định thương mại bất lợi như CETA giữa EU và Canada, tao ra đặc quyền cho các tập đoàn, gây cản trở sự phát triển của ngành công nghiệp Ba Lan và đe dọa nền dân chủ.

7. Để bảo vệ hành tinh trước thảm họa khí hậu, chúng tôi sẽ thực hiện kế hoạch dài hạn chuyển đổi năng lượng phù hợp với khuyến nghị của Ủy ban Liên Chính Phủ về Biến Đổi Khí Hậu. Chúng tôi sẽ chú trọng lợi ích của những người hiện đang làm việc trong ngành khai thác mỏ, năng lượng và các ngành liên quan  đặc biệt. Chúng tôi cũng sẽ tính đến nhu cầu năng lượng của toàn quốc. Để  thay thế nhiên liệu mỏ chúng tôi sẽ triển khai nguồn năng lượng kết hợp năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân. Chúng tôi sẽ khởi động chương trình đặc biệt nghiên cứu về các công nghệ mới trong lĩnh vực năng lượng.

Patrz więcej po polsku:

8. Chúng tôi sẽ loại bỏ khí thải than và ô nhiễm không khí. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình phát triển kỹ thuật sưởi, cách nhiệt tòa nhà dân cư và phát triển phương tiện giao thông công cộng. Dựa vào các khoản trợ cấp chúng tôi sẽ đảm bảo cho mọi người khả năng tiếp cận chương trình phát triển. Chúng tôi sẽ xóa bỏ độc quyền của các mạng lưới sưởi tư nhân. Năng lượng nhiệt hệ thống sẽ an toàn sinh thái nhất. Việc quản lý và mở rộng các mạng lưới sưởi không thể chỉ tính đến lợi nhuận.

Patrz więcej po polsku: