DOŁĄCZ DO NAS


SKONTAKTUJEMY SIĘ Z TOBĄ!

Klikając powyższy guzik, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich podanych wyżej danych przez Razem w celu obsługi zgłoszenia i nawiązania kontaktu.

Nikomu nie udostępnimy Twojego emaila. W każdym momencie możesz usunąć swój email z naszej bazy.


CZŁONKOSTWO W PARTII RAZEM – PYTANIA I ODPOWIEDZI

Podoba mi się to, co robicie. Jak mogę pomóc?

Współpracować z Razem można na kilka sposobów. Można z nami działać jako:

 • Członkini/Członek – pełnia praw członkowskich w Razem
 • Sympatyczka/Sympatyk – częściowy dostęp do informacji i udział w działaniach Razem
 • Odbiorca/Odbiorczyni newslettera – regularny dostęp do publicznych informacji o działaniach Razem
 • Darczyńca

Jak wspomóc partię finansowo?

Aby wspomóc Razem finansowo, wystarczy przelać pieniądze na konto partii.

Partia Razem
ul. Łowicka 25, 02-502 Warszawa
Numer konta: 41 1240 1037 1111 0010 6408 8296

W tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na partię”. Uwaga: polskie prawo zezwala partiom przyjmować darowizny pochodzące wyłącznie z kont krajowych oraz od osób fizycznych.

Jak wstąpić do Razem?

Członkinią/członkiem Razem może zostać każda osoba, która wypełni formularz zgłoszeniowy, a następnie odpowie na e-mail od koordynatorki/koordynatora regionu i stawi się na spotkanie. Zwykle na pierwszym spotkaniu organizacyjnym proponujemy podpisanie deklaracji wstąpienia do partii Razem. Podpisanie deklaracji i złożenie jej na ręce koordynatora/koordynatorki jest momentem, od którego zaczyna się liczyć 90 dni stażu. Po ukończeniu stażu zwykle uzyskuje się pełnię praw członkowskich.

Zgłoszenie przez stronę www

Wymiana e-maili z koordynatorką/koordynatorem regionu

Udział w spotkaniu dla nowych lub indywidualne spotkanie z koordynatorem/koordynatorką

Podpisanie deklaracji członkowskiej i złożenie jej do Zarządu Okręgu = rozpoczęcie okresu stażu

90 dni stażu

Rozmowa z Zarządem Okręgu

Decyzja o wstąpieniu/przyjęciu do Razem

Co to znaczy: być Członkinią/Członkiem Razem?

Członkiem/Członkinią Razem może zostać każda osoba posiadająca polskie obywatelstwo, która ukończyła 18 lat, zobowiąże się do przestrzegania Statutu Partii Razem w pisemnej deklaracji wstąpienia do partii i odbędzie dziewięćdziesięciodniowy staż.

Członkinie i Członkowie mają prawo do:

 1. wybierania władz Razem i bycia wybieranymi do tych władz;
 2. składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;
 3. udziału we wszystkich działaniach Razem;
 4. uczestniczenia w naradach władz Razem.

Mają jednocześnie obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Razem, a także brać udział w realizacji programu oraz popularyzować działalność Razem;
 2. pełnić powierzone funkcje organizacyjne;
 3. uczestniczyć w kampanii wyborczej do parlamentu i samorządów oraz do innych organów, zgodnie z programem i zamierzeniami politycznymi Razem;
 4. regularnie opłacać składki członkowskie na zasadach określonych przez Radę Krajową, z uwzględnieniem ich sytuacji materialnej;
 5. postępować zgodnie z celami i programem partii.

Co to znaczy: być Sympatyczką/Sympatykiem partii Razem?

Jeśli nie decydujesz się na wstąpienie do partii Razem, chcesz jednak z nią współpracować, możesz zostać Sympatyczką/Sympatykiem Razem. W tym celu musisz podpisać deklarację Sympatyczki/Sympatyka partii Razem, którą otrzymasz od koordynatora/koordynatora swojego regionu. Od Sympatyków oczekujemy przestrzegania Statutu Razem, w zamian za to gwarantujemy bieżący dostęp do wielu informacji dotyczących naszych działań oraz udział w naszych akcjach.

A jeśli nie chcę podpisywać żadnej deklaracji?

Jeśli nie chcesz składać ani deklaracji wstąpienia do partii, ani deklaracji sympatyka, a mimo to interesuje Cię, co robimy, zawsze możesz po prostu zapisać się na nasz newsletter. Aby to zrobić, wystarczy, że prawidłowo wypełnisz formularz zgłoszeniowy: http://partiarazem.pl/dolacz.

Na czym polega staż członkowski w partii Razem?

Staż to okres dziewięćdziesięciu dni od złożenia deklaracji wstąpienia do partii Razem. W tym czasie możemy nawzajem lepiej się poznać, Ty możesz przekonać się, na jakich zasadach działamy i czy nasz program oraz sposób pracy podoba Ci się na tyle, żeby zostać pełnoprawną Członkinią / pełnoprawnym Członkiem. Po upływie dziewięćdziesięciu dni od złożenia deklaracji odpowiedni Zarząd Okręgu zaprosi Cię na rozmowę, podczas której podejmiecie decyzję, czy chcecie dalej współpracować na zasadach pełnego członkostwa.

→ Negatywna decyzja Zarządu Okręgu

Zarząd Okręgu ma prawo wystawić stażystce/stażyście negatywną opinię po okresie stażu i nie przyjąć jej/go w poczet Członkiń/Członków Razem. Decyzja ma formę uchwały Zarządu Okręgu. Od takiej decyzji każdemu Stażyście przysługuje odwołanie.

→ Pozytywna decyzja Zarządu Okręgu

W przeważającej większości przypadków Zarządy Okręgów pozytywnie oceniają okres stażu i przyjmują stażystkę/stażystę w poczet Członkiń/Członków Razem. Podejmują tę decyzję w drodze uchwały Zarządu Okręgu nie później niż 90 dni po rozpoczęciu okresu stażu, czyli momentu przyjęcia podpisanej deklaracji. Decyzja może zostać podjęta wcześniej – okres stażu może się zakończyć już po 30 dniach. Po podjęciu pozytywnej decyzji przez Zarząd Okręgu, Członkini/Członek otrzymuje pełen dostęp do partyjnego forum oraz figuruje w wykazie członkostwa w partii. Po ukończeniu stażu otrzymuje pełnię praw członkowskich, w tym prawo do bycia wybieraną/wybieranym do władz i głosowania.

Jak zmienić swój status z Sympatyczki/Sympatyka na Członkinię/Członka?

Czasami zdarza się, że ktoś, kto wcześniej zadeklarował się jako Sympatyczka/Sympatyk, chce zostać Członkinią/Członkiem Razem. W tym celu musi porozumieć się z właściwym Zarządem Okręgu i przesłać deklarację wstąpienia do partii Razem, a następnie odbyć okres stażu – tak jak każda osoba wstępująca do Razem. Okres bycia Sympatykiem Zarząd Okręgu może zaliczyć na poczet okresu stażu.

Jak zmienić swój status z Członkini/Członka na Sympatyczkę/Sympatyka?

Czasami zdarza się, że ktoś, kto wcześniej zadeklarował się jako Członkini/Członek, chce zostać Sympatyczką/Sympatykiem Razem. W tym celu musi złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w partii i dostarczyć ją do właściwego Zarządu Okręgu, Zarządu Krajowego lub przesłać najpierw skan na adres [email protected], a następnie sam dokument pocztą pod adresem biura partii. Następnie zaś złożyć do właściwego Zarządu Okręgu deklarację sympatyka Razem.

Jak wystąpić z partii?

Wystąpienie z partii jest bardzo proste. Wystarczy złożyć pisemne oświadczenie woli o treści: „Ja, niżej podpisana/y, składam rezygnację z członkostwa w Razem (data i czytelny podpis)” do swojego Zarządu Okręgu, Zarządu Krajowego lub przesłać najpierw skan na adres [email protected], a następnie sam dokument pocztą na adres biura partii.