Biuletyn Informacji Publicznej

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Lewicy Razem. Został on stworzony w celu powszechnego dostępu do informacji publicznej w postaci elektronicznej. Podstawowe informacje zawarte są w ramach BIP na stronie internetowej. Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z większą ilością danych na stronach partii: partiarazem.pl

Zgodnie z art. 10 Ustawy o udostępnianiu informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek. Wniosek może zostać przesłany na adres stacjonarny:

Biuro Lewica Razem 
ul. Nowy Świat 27
00-029 Warszawa

lub na adres mailowy:

[email protected]

REJESTR UMÓW ZAWARTYCH PRZEZ PARTIĘ POLITYCZNĄ LEWICA RAZEM

Rejestr utworzony i prowadzony na podstawie art 25 ust 6-12 Ustawy o partiach politycznych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru umów zawartych przez partię polityczną.

PLIK Z REJESTREM UMÓW

REJESTR WPŁAT NA RZECZ PARTII POLITYCZNEJ LEWICA RAZEM

Rejestr utworzony i prowadzony na podstawie art 27a Ustawy o partiach politycznych oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzoru rejestru wpłat na rzecz partii politycznej.

PLIK Z REJESTREM WPŁAT

Dodał: Bartosz Grucela
Dodano: 08.08.2022 godz. 22.13
Zmieniono: 16.04.2024 godz. 12:35*