Razem dla nauki

6 października pod Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprezentowaliśmy nasze „9 tez dla nauki i szkolnictwa wyższego”. Mają one być odpowiedzią na zapaść w polskich badaniach i szkolnictwie akademickim, o której mówi się powszechnie od dawna. Dokument zawiera długofalowe propozycje rozwiązań, które – naszym zdaniem – mogą naprawić naprawić polską akademię.

Jesteśmy przekonani, że tylko skokowe dofinansowanie nauki (do poziomu 1,5% PKB w 2020 roku 2,5% PKB w 2030 roku) może zapewnić jej realne wzmocnienie. Obecnie wsparcie uczelni prezentuje się w Polsce mizernie – nie tylko na tle Niemiec czy Finlandii, ale również Czech czy Estonii. Podczas konferencji, przedstawiliśmy to układając w procentowe słupki książki z własnych bibliotek.

Chcemy również zwiększyć stabilność funkcjonowania naukowców przez przywrócenie umowy o pracę na czas nieokreślony jako podstawowej formy zatrudnienia, nie zapominając jednak o odpowiedniej weryfikacji jakości pracy naukowej. Zapewnimy stypendia dla doktorantów w wysokości 1,5 płacy minimalnej (obecnie 80% z nich nie dostaje stypendiów w ogóle). Planujemy także wprowadzić różne ścieżki kariery dla akademików pragnących się skupić na pracy dydaktycznej, naukowej lub przy wdrażaniu badań w przemyśle. Nie zapominamy wreszcie o pracownikach szatni, portierni czy ochrony – chcemy, by publiczne uniwersytety stanowiły wzór miejsc pracy wysokiej jakości.

Zreformujemy także Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe – to we wzmocnieniu ich lokalnej roli widzimy szansę na wsparcie naszego planu odbudowy polskiego przemysłu. Uważamy też, że dobre uczelnie regionalne to faktyczny koniec podziału na Polskę A i B – tylko obrona lokalnych ośrodków przed likwidacją zatrzyma powstawanie tam próżni społeczno-kulturalnej.

Ostatnim naszym postulatem jest intensywne dofinansowanie wsparcia socjalnego dla studentów i pracowników uczelni, takiego jak żłobki, przedszkola i stołówki. Spodziewamy się, że (obok większych wynagrodzeń) znacznie poprawi to mobilność polskich naukowców. Z drugiej strony, wraz z nowymi zasadami przyznawania stypendiów socjalnych, ma ono na celu lepiej pomagać mniej zamożnym studentom spoza wielkich miast.

W Razem głęboko wierzymy, że Polska może być czymś więcej niż montownią i dostarczycielem taniej siły roboczej dla innych gospodarek. „Razem – 9 tez dla nauki” to zestaw konkretnych rozwiązań, jak to osiągnąć.

Pobierz pełny dokument lub czytaj stanowisko online.