Witamy na stronie poświęconej prywatności naszych Gości i Gościń, Członkiń i Członków oraz Sympatyków i Sympatyczek. Partia Razem dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność. Przygotowałyśmy dla Państwa dokładny opis zasad, którymi kierujemy się w zakresie ochrony Państwa danych osobowych i ich zgodności z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.

Polityka prywatności

Polityka prywatności to zbiór informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych w naszej partii. Nasza polityka prywatności podzielona została na różne czynności, które możliwe są z pomocą naszej strony WWW. Dla każdej czynności wskazane jest, jakie dane od Państwa zbieramy, w jaki sposób są one przetwarzane oraz jakie uprawnienia Państwu przysługują.

Administratorka Danych Osobowych:

Administratorem danych osobowych jest partia Razem z siedzibą w Warszawie, Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa.

Kontakt:

Jeżeli chcą Państwo się z nami skontaktować należy wysłać wiadomość e-mail na adres: [email protected] lub wysłać list tradycyjny na adres: Partia Razem, Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Tomasz Waszkiewicz
ul. Nowy Świat 27,
00-029 Warszawa
[email protected]

Strona WWW

Nasza strona WWW służy przede wszystkim przekazaniu podstawowych danych na temat partii Razem, przekazywaniu aktualnych stanowisk ciał statutowych partii Razem, przekazywaniu informacji o bieżących działaniach partii Razem oraz rekrutacji członków i członkiń, sympatyków i sympatyczek oraz zbieraniu zgłoszeń od osób wyrażających chęć pozostawania w kontakcie z partią Razem. Co ważne – jeżeli nie stwierdzono wprost inaczej partia Razem nie zbiera i nie przetwarza Państwa danych osobowych.

Monitoring ruchu na stronie WWW

W trakcie przeglądania strony, partia Razem nie zapisuje żadnych danych. Do monitoringu ruchu sieciowego wykorzystywane jest Open Source’owy serwis Plausible.io który spełnia najwyższe standardy prywatności GDPR oraz PECR Firma działa na terenie UE i korzysta z infrastruktury IT na terenie UE.

Do monitoringu ruchu na stronie www wykorzystywane są tylko zaszyfrowane niezbędne dane, które nie są gromadzone i przekazywane innym podmiotom. Każdy użytkownik otrzymuje losowo wygenerowany identyfikator, który nie jest przenoszony na inne urządzenia, strony i aplikacje. Każde urządzenie, serwis czy aplikacja są izolowane, a informacje o użytkownikach usuwane po 24 godzinach. Zapisywane są tylko trendy na stronie, a nie dane użytkowników. Nie wykorzystuje się żadnych danych do śledzenia użytkowników odwiedzających stronę www Partii. Do monitoringu ruchu nie są używane pliki cookie, pamięć podręczna przeglądarki ani pamięć lokalna. Nie są przechowywane żadne dane, nie odzyskuje się ani nie wydobywa niczego z urządzeń odwiedzających.

Zbierane są tylko następujące dane:

 • adres strony URL

 • adres strony z której użytkownik został przekierowany (http referer)

 • typ przeglądarki

 • system operacyjny

 • typ urządzenia

 • kraj, region i miasto

Szczegóły polityki prywatności Plausible.io

Cookies

Partia Razem nie wykorzystuje cookies na stronie www. Plausible.io który służy do monitorowania ruchu na stronie również nie wykorzystuje cookie

Rekrutacja członków i członkiń

Strona partii Razem umożliwia Państwu możliwość skontaktowania się z nami w celu zapisania się do partii. Każdorazowe podanie przez Państwa danych w tym zakresie jest dobrowolne i wymaga wprost wyrażonej zgody. Przed wysłaniem zgłoszenia rekomendujemy zapoznanie się ze statutem partii Razem oraz deklaracją programową.

W przypadku zgłoszenia na członka lub członkinię przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, link do Twojego konta na Facebooku.

Partia Razem jako Administratorka Danych Osobowych informuje Państwa ponadto, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Państwa dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym partii Razem stosowanym do przechowywania informacji o kandydatkach i kandydatach na członków i członkinie partii Razem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 180 dni, chyba, że podpiszą Państwo deklarację członkowską partii Razem i zostaną przyjęci do grona członków i członkiń. Wówczas Państwa dane będą przechowywane przez cały okres członkostwa w partii. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Inspektorem ochrony danych w partii Razem jest Tomasz Waszkiewicz, adres e-mail [email protected].

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz:

 • sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają państwo, iż przetwarzanie państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Możliwość rejestracji jako osoba sympatyzująca

Strona partii Razem umożliwia Państwu możliwość skontaktowania się z nami w celu zarejestrowania się jako sympatyk lub sympatyczka partii Razem. Każdorazowe podanie przez Państwa danych w tym zakresie jest dobrowolne i wymaga wprost wyrażonej zgody. Przed wysłaniem zgłoszenia zachęcamy zapoznać się ze statutem partii Razem oraz deklaracją programową.

W przypadku zgłoszenia na sympatyka lub sympatyczkę przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, link do Twojego konta na Facebooku.

Partia Razem jako Administratorka Danych Osobowych informuje Państwa ponadto, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym partii Razem stosowanym do przechowywania informacji o sympatykach i sympatyczkach partii Razem. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 6 miesięcy, chyba, że podpiszą państwo deklarację sympatyka lub sympatyczki partii Razem i zostaną przyjęci do grona sympatyków i sympatyczek. Wówczas Państwa dane będą przechowywane do momentu utracenia statusu sympatyka lub sympatyczki. Jeżeli nie podpiszą Państwo deklaracji członka/członkini lub sympatyka/sympatyczki w ciągu 6 miesięcy od zgłoszenia, Państwa dane zostaną usunięte. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Inspektorem ochrony danych w partii Razem jest Tomasz Waszkiewicz, adres e-mail [email protected]

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz:

 • sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Newsletter

Odbiorcy newslettera rejestrujący się na stronie WWW wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby wysyłki newslettera. Podane przez odbiorców newslettera dane kontaktowe są przetwarzane przez partię Razem za zgodą odbiorców wyłącznie w celu przesyłania zamówionego newslettera.

Partia Razem jako Administrator Danych Osobowych informuje Państwa ponadto, iż podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przetworzenia Państwa zgłoszenia. Dane zostaną umieszczone w systemie informatycznym partii Razem stosowanym do przechowywania danych kontaktowych niezbędnych do wysyłki newslettera. Dane mogą być przekazane przez partię Razem innym podmiotom w celu wysyłki materiałów informacyjnych na wskazany przez Państwa adres. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wypisania się z newslettera.

Jeżeli chcą państwo wypisać się z newslettera prosimy o wiadomość e-mail na adres: [email protected]. Przykładowa wiadomość:

“Proszę o usunięcie mojego adresu e-mail (tutaj proszę podać adres e-mail) z Państwa bazy danych. Nie chcę już otrzymywać od Państwa informacji. Dziękuję. Miłego dnia.”

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz:

 • sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia;
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Inspektorem ochrony danych w partii Razem jest Tomasz Waszkiewicz, adres e-mail [email protected]. Mają państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

Dane osobowe obserwatorów OKW

Rejestracja kandydata na Obserwatora OKW (Obywatelska Kontrola Wyborów) jest dobrowolna i odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie okw.partiarazem.pl. Dane potrzebne do rejestracji (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, kod pocztowy) są niezbędne w celu umożliwienia realizacji obserwacji, w tym dalszej komunikacji z obserwatorem, utworzenia konta i nadania loginu i hasła do indywidualnego profilu Obserwatora OKW, wydania zaświadczenia oraz optymalnego przydzielenia komisji wyborczej.

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit e RODO) wynikających w szczególności z przepisów Kodeksu Wyborczego (Art. 103c). Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obserwatorów wynika również z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. art. 103 c ustawy – Kodeks wyborczy.

Zarejestrowany Obserwator OKW może dobrowolnie określić preferencje dotyczących czasu i miejsca obserwacji (np. pory dnia lub wyrażenie chęci pomocy w transporcie do miejsca obserwacji) poprzez indywidualny profil Obserwatora OKW, do którego indywidualny login i hasło otrzymał drogą mailową po dokonaniu rejestracji i skutecznej weryfikacji adresu email.

Obserwator OKW może każdorazowo edytować swoje dane i preferencje logując się do swojego indywidualnego profilu Obserwatora OKW. Obserwator może wyrazić zgodę na udostępnienie swojego imienia i numeru telefonu innym obserwatorom OKW przypisanym do tej samej komisji w celu koordynacji i organizacji pracy na kilka dni przed wyborami. Zgodę tę może wycofać logując się do indywidualnego profilu Obserwatora OKW. Podstawa prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit a RODO). Partia przechowuje dane obserwatorów OKW przez okres niezbędny do realizacji obserwacji. Po dokonaniu rezygnacji dane są niezwłocznie usuwane. Rezygnacji można dokonać poprzez indywidulny profil Obserwatora OKW lub wysyłając żądanie usunięcia danych na adres [email protected]. Po upływnie 5 lat od ostatniego uczestnictwa w obserwacji wyborów dane są usuwane.

Zasady Ogólne

Bezpieczeństwo informacji

Dla wszystkich systemów informatycznych zarządzanych przez partię Razem obowiązują zasady opisane w Instrukcji Zarządzania Systemami Informatycznymi. Zasady te obejmują między innymi:

 • procedury przydziału i odbierania uprawnień;
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa;
 • procedury aktualizacji oprogramowania;
 • sposoby reakcji na tzw. incydenty;
 • zabezpieczenia infrastruktury sieciowej;
 • cykliczną weryfikację stanu bezpieczeństwa informacji.

Jeżeli chcą Państwo zgłosić incydent związany z przetwarzaniem danych osobowych przez Partię Razem prosimy o wysłanie wiadomości na adres [email protected].

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe przekazywane będą do państw trzecich (spoza obszaru UE). Przekazanie danych następować będzie wyłącznie do podmiotów, które zostaną uznane przez właściwe organy za zapewniające poziom ochrony danych osobowych analogiczny do obowiązującego w UE (Porozumienie UE-USA Privacy Shield – Tarcza Prywatności).

Prawo dostępu do danych

Na żądanie, poinformujemy Państwa na piśmie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, czy przetwarzamy Państwa dane, i jakiego są one rodzaju. Zgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo do poprawienia, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Partia Razem posiada procedury umożliwiające Państwu skorzystanie z tych praw dla każdego z administrowanych przez nas systemów informatycznych.