Stanowisko w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Rząd nie ma prawa odmawiać publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego. To zapowiedź otwartego złamania Konstytucji. Gdy rząd przywłaszcza sobie prawo do anulowania wyroków sądowych, oznacza to w praktyce likwidację niezawisłości sądów.

Tej granicy przekraczać nie wolno. Za tym Rubikonem wszystkie nasze konstytucyjne prawa – do tworzenia związków zawodowych, do zgromadzeń, do organizowania się – tracą swoją ważność, bo rządzący mogą nam je odebrać według swojego widzimisię. Dlatego jutro na ulicach polskich miast przeprowadzimy obywatelską promulgację wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Działaczki i działacze RAZEM będą rozdawać i rozwieszać w formie plakatów orzeczenie Trybunału.
Premier Beata Szydło, odmawiając w sposób otwarty przestrzegania Konstytucji, sama postawi się przed Trybunałem Stanu.

Zarząd Krajowy Partii Razem, 11 grudnia 2015