Katowice: Przedsiębiorcze państwo

Katowice: Przedsiębiorcze państwo

Partia Razem i czasopismo naukowe „Praktyka Teoretyczna” przygotowały dyskusję poświęconą głośnej książce „Przedsiębiorcze państwo” (Poznań 2016, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox) autorstwa włoskiej ekonomistki Mariany Mazzucato.

Książka „Przedsiębiorcze państwo” stanowi ważny głos zarówno we współczesnej debacie ekonomicznej, jak i w lewicowej krytyce neoliberalizmu. Przywołując historię powstania najbardziej przełomowych technologii XX wieku (tj. Internet, komputery czy telefonia komórkowa), autorka zadaje kłam liberalnym narracjom dotyczącym relacji państwo-rynki oraz przyczyn sukcesów gospodarczych ubiegłego stulecia. Mazzucato przekonuje nas, że to nie „wolny rynek”, a sektor publiczny stanowił w ostatnich dekadach podstawowe źródło postępu technologicznego oraz gwarancję konkurencyjności gospodarek, zaś rozpowszechnionej w medialnym przekazie wizji państwa jako indolentnego, zbiurokratyzowanego molocha przeciwstawia obraz państwa-innowatora, podmiotu o potencjale generowania impulsów rozwojowych. Sama autorka nie ukrywa, że jej celem było nie tyle opowiedzenie „prawdziwej” historii rozwoju gospodarczego w wieku XX, co skłonienie nas do ponownej refleksji nad miejscem państwa w gospodarce.

O tym, do jakiego stopnia lewica potrzebuje dziś odczarować gospodarczą rolę państwa, a na ile perspektywa proponowana przez włoską ekonomistkę zamyka nas w sporze „państwo kontra rynek”, porozmawiamy w następującym składzie: dr Krystian Szadkowski (adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor naczelny czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”), Katarzyna Duda (absolwentka prawa, doktorantka w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Opolskim, współpracowniczka Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynanda Lassalle’a), Piotr Wójcik (publicysta ekonomiczny, członek Klubu Jagiellońskiego, współpracownik kwartalnika „Nowy Obywatel”). Prowadzenie: Łukasz Moll, Marta Wicha